Úvod
   25 letných stretnutí
   I. LS
   II. LS
   III. LS
   IV. LS
   V. LS
   VI .LS
   VII. LS
   VIII. LS
   IX .LS
   X. LS
   XI. LS
   XII. LS
   XIII. LS
   XIV .LS
   XV. LS
   XVI. LS
   XVII. LS
   XVIII. LS
   XIX. LS
   XX. LS
   XXI. LS
   XXII. LS
   XXIII. LS
   XXIV. LS
   XXV. LS

MUDr. Mária Fulová

Ing. Mária Kleňová

Ing. Jaroslav Pížl

Mgr. Vladimír Červenák

MUDr. Ignác Škereň

PhDr. Ján Delinčák

MUDr. Darina Štúrová

Mgr. Pavol Mazúr

Jana Košudová

Kúpele Nimnica

25 letných stretnutí

Fotografie z XX. LS

XX. letné stretnutie

Obezita

Kúpele Nimnica, júl, august 2011

 

 

 

Program - odborné prednášky


PhDr.Ján Delinčák: Obezita z pohľadu psychológie

Mgr. Vladimír Červenák: Etikoterapia - samoliečenie poznaním pravdy o sebe samom

Zuzana Čičmanská: Výrobky pre naše zdravie

MUDr. Mária Fulová: Obezita

MUDr. Mária Fulová: Obezita a zmena životosprávy

Ing. Mária Kleňová: Obezita ako celosvetový problém

Ing. Mária Kleňová: Výber zeleniny pri obezite

Mgr. Pavol Mazúr: Obezita a liečivé rastliny

Ing. Jaroslav Pížl: Ako nestučnieť

Ing. Jaroslav Pížl: Ako spáliť prebytočný tuk, ozdraviť a omladiť telo

MUDr. Ignác Škereň: Obezita, epidémia 21.storočia

MUDr. Darina Štúrová: Poruchy príjmu potravy a ich homeopatická liečba

MUDr. Darina Štúrová: Poruchy príjmu potravy u detí a mládeže

 

Prednášky budú v publikácii: Obezita. Tiež spoločne s fotografiami a videom zo XX.LS a tiež       z detoxikačných pobytov v roku 2011 budú aj na DVD.

Objednané zborníky budeme zasielať účastníkom XX.LS koncom roka 2011. DVD, ktoré si objednali účastníci XX.LS zašleme doporučene do konca augusta.

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

www.svz.szm.sk
e-mail: svz@szm.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.