Úvod
   25 letných stretnutí
   I. LS
   II. LS
   III. LS
   IV. LS
   V. LS
   VI .LS
   VII. LS
   VIII. LS
   IX .LS
   X. LS
   XI. LS
   XII. LS
   XIII. LS
   XIV .LS
   XVII. LS
   XVIII. LS
   XIX. LS
   XX. LS
   XXI. LS
   XXII. LS
   XXIII. LS
   XXIV. LS
   XXV. LS

Prednášky

MUDr. Milan Bačinský, CSc.

MUDr. Mária Fulová

MUDr. Jozef Kraus

MUDr. Klára Kossárová

PhDr. Ján Delinčák

Ranná rozcviška

Cvičenie

Výlet na Devín

Výlet do Viedne

Záverečný večer

25 letných stretnutí
 

V. letné stretnutie

O alergických chorobách

Senec, august 1996

 

4. - 10. 8. 1996

11. - 17. 8. 1996

 

Program - odborné prednášky

 

    MUDr. Milan Bačinský, CSc.: Respiračné infekty vo vzťahu k alergiám u detí

   Ing. Vladimír Cvrk: Diaľkové vysielanie liečivej energie

   PharmDr. Marta Delinčáková: Homeopatia a alergické ochorenia

   PhDr. Ján Delinčák: Vegetariáni vo svetle osobnostného psychologického dotazníka

   MUDr. Mária Fulova: Alergie z pohľadu biologickej medicíny

   PhDr.Ladislav Kamenčík: Psychologické aspekty udržania zdravia

   MUDr. Klára Kossárová: Čo je alergia?

   MUDr. Jozef Kraus: Psychogénne faktory alergických ochorení

   Ing. Jaroslav Pížl: Ako (ne)zničiť vitamín C

   MUDr. MUDr. Mária Fulová: Gluten

   MUDr. Ján Jánošdeák: Úloha masáže v prevencii civilizačných chorôb

Prednášky sa nachádzajú v publikácii: O alergických chorobách

 

 

 

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

www.svz.szm.sk
e-mail: svz@szm.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.