Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                 AUDIO
   Úvod
   Naši spolupracovníci
   Aktivity
   Poradňa 
   Recepty
   Liečení pacienti
   Prednášky
   Prednášky 2017
   Prednášky 2016
   Prednášky 2014
   Prednášky 2013
   Prednášky 2012
   Prednášky 2011
   Prednášky 2010
   Prednášky 2009
   Prednášky 2008
   Prednášky 2007
   Prednášky 2006
   Prednášky 2005
   Prihlášky na kurzy
   XIX. LS
   Kurzy
   Prečítajte si
   Literatúra
   Archív
   Kniha návštev

 oznam
posledná zmena
1.1.2011

Prednášky 2011

Ponukový list

 

Obezita

Obsah    3
Predhovor    5
Zborník prednášok    7
   Vladimír Červenák: Etikoterapia - samoliečenie poznaním pravdy o sebe samom    9
   Ján Delinčák: Obezita z pohľadu psychológie    22
   Mária Fulová: Obezita v našom živote    28
   Mária Kleňová: Obezita ako celosvetový problém    33
   Mária Keňová: Zelenina – význam vo výžive    37
   Pavol Mazúr: Obezita a liečivé rastliny    41
   Jaroslav Pížl: Od obezity ku zdraviu    47
   Ignác Škereň: Obezita – epidémia 21.storočia    59
Naša poradňa 65
   Otázky a odpovede    77
Malý receptár    59
   Jedálny lístok    70
   Makový koláč    72
   Ovocný dezert    72
   Šalát z čínskej kapusty    73
   Fazuľové lusky so šampiňónmi    73
   Tekvicové placky    74
   Kapustový šalát    74
   Domáca kapusta    75
   Banánovo-kokosové guľky    75
   Fazuľový šalát    76
   Jablková saláma    76
   Ovocný šalát s orechmi    77
   Gaštanové guľky    77
   Celozrnný chlieb    78
Záver    79


Etikoterapia - samoliečenie poznaním pravdy o sebe samom
Mgr. Vladimír Červenák

  Hľadanie duchovných príčin chorôb je súčasťou každej celostnej terapie, ktorá chápe človeka ako jednotu tela, duše a ducha. Etikoterapia vidí príčinu chorôb v chorých vzťahoch k sebe, k druhým i k celku, ktorého sme súčasťou a ktorý nás presahuje. Pomáha vytvárať vnútornú slobodu človeka. Kto má vnútornú slobo-du, dáva slobodu všetkým. Kto ju nemá, ostatným ju berie.

Obezita z pohľadu psychológie
PhDr. Ján Delinčák

  Obezita a jej redukcia – chudnutie začína v hlave, kde sú ústa, ktoré príjmom potravy spôsobujú obezitu, alebo jej riešenie. V hlave je aj mozog, ktorý to celé riadi a ovplyvňuje. Dôležité je dostať pod kontrolu mozgu ústa a celé to zosúladiť.
Dôležitou súčasťou zachovania biologickej existencie života jedinca je pud sebazáchovy. Jednou formou jeho saturácie je súhrn orientačno – pátracích a realizačných aktivít, ktoré obsahuje inštinkt obživy – príjmu tuhej a tekutej potravy na uhasenie pocitu hladu a nápojov na uhasenie pocitu smädu.

Obezita v našom živote
MUDr. Mária Fulová

  Obezita je fenomén ktorý v dnešnom svete výraznou mierou ovplyvňuje stav zdravia aj stav zdra-votníctva. Stav nášho zdravia tým, že prispieva ku vzniku mnohých vážnych ochorení, ktoré treba liečiť väčšinou celoživotne, čím výdatne prispieva k vyprázdňovaniu beztak poloprázdnej zdravotnej pokladne. Vidíme, že aj médiá sa ochotne zapájajú do boja s obezitou. Ponúkajú množstvo informácií, ktoré si potrebujeme roztriediť a následne využiť. V prvom rade sú to štatistické údaje, najmä v jarných mesiacoch sa objavujú hrôzostrašné informácie zo všetkých kútov sveta o náraste kilogramov. Žiaľ, každoročne pribúdajú aj obézne deti, dnes ich máme približne 13%. Alarmujúce je, že 80% z nich si obezitu prenesie aj do dospelosti.


Obezita ako celosvetový problém
Ing. Mária Kleňová
 
  

   Obezitu spolu s diabetes mellitus II. typu zaraďujeme medzi metabolické ochorenia s najvyšším výskytom v populácii. Predovšetkým obezitu možno dnes zaradiť vo svete aj u nás medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce civilizačné ochorenia. Nejde tu však len o estetický problém, ale obezita je významných rizikovým faktorom pre vznik celého radu ďalších – najmä kardiovaskulárnych ochorení, nádorov, diabetu a i. Na Slovensku sa počet ľudí s hmotnosťou vyššou ako je norma odhaduje v súčasnosti na 1,5 až 2 milióny a podľa celosvetových štatistík je obezita druhou najčastejšou príčinou predčasného úmrtia.


Zelenina – význam vo výžive
Ing. Mária Kleňová

   Zelenina: konzumovateľné časti kultúrnych rastlín, ktoré sa konzumujú surové, kulinársky upravené alebo spracované a vyznačujú sa obsahom zložiek dôležitých z hľadiska ľudskej výživy. Pozitívne zdravotné účinky majú aj rastliny z voľnej prírody, ktorými možno spestriť jedálny lístok (pŕhľava, púpava a i.).


Obezita a liečivé rastliny
Pavol Mazúr

   Obezita je jedným z najvyhľadávanejších ale donedávna najzanedbávanejších zdravotných problémov. Súčasný vysoký výskyt obezity a jej rýchly nárast za posledných 20 rokov, ktorý sa označuje ako „epidemický“ je odrazom intenzívnych sociálnych, ekonomických a kultúrnych zmien. V Európe sa výskyt v jednotlivých krajinách líši, ale za posledných 10 rokov sa zvýšil o 10 – 15%.
Podľa súčasných údajov je v Európskych štátoch 10 až 20% mužov a 10 až 25% žien obéznych. Obezita postihuje viac deti než kedykoľvek predtým. Príčiny sú známe. Je to nadmerná spotreba vysokotučnej stravy bohatej na energiu. Ďalej je to sedavý spôsob života, málo pohybu a rôzne zdravotné komplikácie, ako je cukrovka, ochorenia hrubého čreva, ale aj osteoartróza, dýchacie ťažkosti, ochorenia žlčníka a iné. Zriedkavou príčinou obezity sú faktory genetické.

 

Od obezity ku zdraviu
Ing. Jaroslav Pížl

   V dnešnej dobe je obezita najnebezpečnejšou ľudskou chorobou pretože je východiskom prakticky pre všetky telesné a mnohé duševné tzv. civilizačné choroby človeka.
Tak ako ostatné civilizačné choroby aj obezita je vlastne chorobou ľudskej hlúposti. Všetko o tom ako by sme mali žiť vieme, ale nič z toho nerešpektujeme. Myslíme si, že špecifický program života zakotvený v genetickom kóde každého tvora platí a teda je aj určujúcim pre všetky tvory na tejto Zemi, len pre človeka, teda pre nás, nie. Ale už naplno sa oháňame zasa tým, že naše choroby sú v našich génoch a my im teda neutečieme. Na jednej strane genetiku neuznávame, ale na druhej strane, preto, že sa nám to hodí, sa zasa na ňu vyhovárame len aby sme nemuseli priznať vlastnú vinu.


Obezita – epidémia 21. storočia
MUDr.Ignác Škereň

   Obezita sa na celom svete považuje za najrozšírenejšie ochorenie, ktoré postihuje nielen ekonomicky rozvinuté ale aj rozvojové krajiny a právom sa považuje za epidémiu 21. storočia. Dotýka sa nielen dospelého obyvateľstva, ale postihuje aj deti a dospievajúcu mládež. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje obezitu za najväčší zdravotný problém súčasnosti. V r. 2010 sa jej výskyt vo svete odhadoval u 150 milionov dospelého obyvateľstva a 15 milionov detí. V Europe má nadváhu či obezitu viac než polovica obyvateľstva. Výskyt samotnej obezity sa v krajinách Európskej únie odhaduje na 10–25% u mužov a 10–30% u žien. Za posledných 10 rokov stúpol počet obéznych o 10–40%. Na Slovensku a v Čechách je situácia obdobná ako vo väčšine európskych krajín.

Nekrátené prednášky sa nachádzajú v publikácii Obezita, ŠVZ, 2011.

Doteraz boli vydané nasledovné publikácie:

Kopem si hrob nožom a vidličkou (1992),
Výživou ku zdraviu (1993),
Zdravie pre všetkých (1994),
O imunitnom systéme (1995),
O alergických chorobách (1996),
Civilizačné choroby (1997),
Potraviny – naše lieky (1998),
Životný štýl, najčastejšia príčina predčasnej smrti (1999),
Ľudia pre tretie tisícročie (2000),
Pripravme si budúcnosť (2001),
Spoznajme svoje slabé stránky (2002),
Aká bude cena zdravia (2003),
Ako a prečo starneme (2004),
Energia - základ života (2005),
Voľné radikály a antioxidanty - hrozba a ochrana (2006).
Naše kĺby, naše kosti (2007)
Detoxikácia - cesta ku zdraviu (2008)
Detoxikácia (2009)
Výživou proti rakovine (2010)
Obezita (2011)

 

Publikácie si môžete objednať prostredníctvom ponukového listu.

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.