Úvod
   25 letných stretnutí
   I. LS
   II. LS
   III. LS
   IV. LS
   V. LS
   VI .LS
   VII. LS
   VIII. LS
   IX .LS
   X. LS
   XI. LS
   XII. LS
   XIII. LS
   XIV .LS
   XV. LS
   XVI. LS
   XVII. LS
   XVIII. LS
   XIX. LS
   XX. LS
   XXI. LS
   XXII. LS
   XXIII. LS
   XXIV. LS
   XXV. LS

MUDr.Mária Fulová

Ing.Jaroslav Pížl

Ing.Mária Kleňová

Mgr.Vladimír Červenák

MUDr.Ignác Škereň

PhDr.Anna Krausová

MUDr.Jozef Kraus

25 letných stretnutí

Fotografie z XXI. LS

XXI. letné stretnutie

Potrava, pohyb, psychika

Modra-Harmónia, júl, august 2012

Program - odborné prednášky


MUDr.Mária Fulová: Úvodná prednáška pre prvoúčastníkov

MUDr.Mária Fulová: Potrava, pohyb, psychika

Mgr. Vladimír Červenák: Etikoterapiou, rozpoznaním pravdy o sebe k zdraviu, šťastiu a spokojnosti

Zuzana Čičmanská: Produkty pre naše zdravie

Ing. Mária Kleňová: Výživa a dlhovekosť

Ing. Mária Kleňová: Diabetes melitus II. a výživa

Ing. Jaroslav Pížl: Život je pohyb, pohyb je zdravie, zdravie je mladosť

Ing. Jaroslav Pížl: Šťavnaté enzýmy - najzdravšia prírodná strava

MUDr. Ignác Škereň: Ortomolekulárna medicína

PhDr. Anna Krausová: Prečo sa máme k sebe správať pekne?

MUDr.Jozef Kraus: Psychika ako jeden zo základných pilierov nášho zdravia

 

Prednášky budú v publikácii: Potrava, pohyb, psychika. Tiež spoločne s fotografiami a videom zo XXI.LS a tiež z detoxikačných pobytov v roku 2012 budú aj na DVD.

Objednané zborníky budeme zasielať účastníkom XXI.LS koncom roka 2012. DVD, ktoré si objednali účastníci XXI.LS zašleme doporučene do konca augusta.

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.