Úvod
   25 letných stretnutí
   I. LS
   II. LS
   III. LS
   IV. LS
   V. LS
   VI. LS
   VII. LS
   VIII. LS
   IX .LS
   X. LS
   XI. LS
   XII. LS
   XIII. LS
   XIV .LS
   XV. LS
   XVI. LS
   XVII. LS
   XVIII. LS
   XIX. LS
   XX. LS
   XXI. LS

PhDr. Anna Krausová

Bc. Mária Kleňová

Ing. Jaroslav Pížl

MUDr. Milan Bačinský, CSc.

MUDr. Ignác ŠKereň

PharmDr. Marta Delinčíková

Súťaž detí

Bazén

Výlet na Safari - Ganserndorf

Výlet na Safari - Ganserndorf

Cvičenie

Prednášky

25 letných stretnutí
 

VI. letné stretnutie

Civilizačné choroby

Modra - Harmónia, august 1997

 

5. - 11. 8. 1997

12. - 18.8.1997

19. - 25.8.1997

 

Program - odborné prednášky

 

   MUDr. Milan Bačinský, CSc.: Zmeny v imunitnom systéme v procese stárnutia

   PharmDr. Marta Delinčáková: Homeopatia v liečbe civilizačných chorôb

   MUDr. Mária Fulová: Zdraví a úspešní v treťom veku

    MUDr. Jozef Kraus: Stres ako najdôležitejší faktor civilizačných ochorení

   PhDr. Anna Krausová: Kvalita života - daň civilzácie

   MUDr. Emília Luknárová: Prevencia degeneratívnych ochorení

   MUDr. Ignác Škereň: Harmónia človeka - cesta k prevencii a liečbe civilizačných ochorení

   MUDr. Ignác Škereň: Aerobý pohybový tréning

   Ing. Vladimír Cvrk: Pohľad na vznik civilizačných chorôb z duchovného hľadiska

   Jozef Dúbravka: Moje skúsenosti so surovou stravou

   MUDr. Mária Fulová: Prečo zomierame predčasne

   

 

Prednášky sa nachádzajú v publikácii: Civilizačné choroby

 

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

www.svz.szm.sk
e-mail: svz@szm.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.