Úvod
   25 letných stretnutí
   I. LS
   II. LS
   III. LS
   IV. LS
   V. LS
   VI .LS
   VII. LS
   VIII. LS
   IX .LS
   X. LS
   XI. LS
   XII. LS
   XIII. LS
   XIV .LS
   XV. LS
   XVI. LS
   XVII. LS
   XVIII. LS
   XIX. LS
   XX. LS
   XXI. LS
   XXII. LS
   XXIII. LS
   XXIV. LS
   XXV. LS

PhDr. Anna Krausová

doc.Ing.František Vadovič

RNDr. Ľudmila Ambrušová, CSc.

MUDr. Pavol Sedlák

PhDr. Marta Delinčáková

MUDr. Agnesa Šimončičová

MUDr. Peter Kasan

Ranné cvičenie

Výlet na Devín

Večerná prednáška

25 letných stretnutí
 

IV. letné stretnutie

O imunitnom systéme

Senec, august 1995

 

13. - 19. 8. 1995

20. - 26. 8. 1995

 

Program - odborné prednášky

 

   MUDr. Mária Fulová: Imunitný systém

   Doc. Ing. František Vadovič, CSc.: Biologická energia

   PhDr. Anna Krausová: Možnosti trénovania imunitného systému

   MUDr Peter Kasan: Protinádorová a kardiovaskulárna prevencia

   Ing. Andrej Sándor: Geopatogénne zóny a my

   Ing. Vladimír Cvrk: Prístroj na meranie vitality

   MUDr. Jozef Kraus: Imunitný systém a možnosti samoliečby

   Doc. RNDr. Ľudmila Ambrušová: Bioenergia potravín a my

   MUDr. Agáta Šimoničová: Prírodzené metódy plánovania rodičovstva

   PhDr. Marta Delinčáková: Homeopatia

   Mgr. Pavol Mazúr: Posilnenie imunitného systému fytoterapiou

   MUDr. Pavol Sedlák: Choroby - varovné signály duše

   Vlasta Pecová: Poruchy príjmu potravy - symptóm našej doby

   MUDr. Ignác Škereň: Imunita a výživa

   

Prednášky sa nachádzajú v publikácii: O imunitnom systéme

 

 

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

www.svz.szm.sk
e-mail: svz@szm.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.