Úvod
   25 letných stretnutí
   I. LS
   II. LS
   III. LS
   IV. LS
   V. LS
   VI .LS
   VII. LS
   VIII. LS
   IX .LS
   X. LS
   XI. LS
   XII. LS
   XIII. LS
   XIV .LS
   XV. LS
   XVI. LS
   XVII. LS
   XVIII. LS
   XIX. LS
   XX. LS
   XXI. LS
   XXII. LS
   XXIII. LS
   XXIV. LS
   XXV. LS

Mgr. Agnesa Frčová

RNDr. Gabriela Sabolová, PhD.

MUDr. Ignác Škereň

Ing. Jozef Tomala

Ranné cvičenie

Obed

Ochutnávka

Ideme na túru

Na Štrpskom Plese

Zakopané

Cvičenie

Na Štrpskom Plese

25 letných stretnutí
Fotografie z XIII. LS

XIII. letné stretnutie

Ako a prečo starneme

Svit, júl - august 2004

 

25. - 31.7.2004

1. - 7.8.2005

8. - 14.8.2005

 

Program - odborné prednášky

 

   Ing. Jozef Tomala: Zdravie a dlnovekosť máme vo vlastných rukách

   MUDr. Štefan Košlík, CSc.: Ochorenia vyvolaní hubovitými mikrooorganizmami a možnosti    ovplyvňovania ich vzniku a priebehu prirodzenými prostriedkami

   Mgr. Pavol Mazúr: Prvá pomoc liečivými rastlinami

   MUDr. Ignác Škereň: Starnime zdraví a vitálni

   MUDr. Anna Krausová: A čo je staroba, 60 rokov...

   Bc. Mária Kleňová: Vitamíny, antivitamíny a antinutričné látky v potravinách rastlinného a    živočíšneho pôvodu

   MUDr. Mária Fulová: Ako a prečo starneme

   Ing. Jaroslav Pížl: Piliere dlhej mladosti a zdravia

   Bc. Mária Kleňová: Zelenina a osteoporóza

   PharmDr. Marta Delinčáková: Duchovná podstata chorôb

   RNDr. Gabriela Sabolová, PhD.: Ćo nám môže poskytnúť sója

   MUDr. Jozef Kraus: Psychické príčiny starnutia

   Eva Fabiánová: Stimulácia imunitného systému svetlom a kyslíkom

 

Prednášky sa nachádzajú v publikácii: Ako a prečo starneme

 

 

 

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

www.svz.szm.sk
e-mail: svz@szm.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.