Úvod
   25 letných stretnutí
   I. LS
   II. LS
   III. LS
   IV. LS
   V. LS
   VI .LS
   VII. LS
   VIII. LS
   IX .LS
   X. LS
   XI. LS
   XII. LS
   XIII. LS
   XIV .LS
   XV. LS
   XVI. LS
   XVII. LS
   XVIII. LS
   XIX. LS
   XX. LS
   XXI. LS
   XXII. LS
   XXIII. LS
   XXIV. LS
   XXV. LS

LD Travertín II


Prednášky

Mgr. Pavol Mazúr

MUDr. Mária Fulová

doc. Ing. Viliam Bauer, PhD.

MUDr. Pavol Hody

PhDr. Anna Krausová

MUDr. Jozef Kraus

Bc. Mária Kleňová

Prednášky

Ranné cvičenie

Vyšné Ružbachy

Červený Kláštor - plte

Prvý turnus

25 letných stretnutí
 

XI. letné stretnutie

Spoznajme svoje slabé stránky

Vyšné Ružbachy, august 2002

 

5. - 11. 8. 2002

12. - 18.8.2002

 

Program - odborné prednášky

 

   MUDr. Viliam Bernát: Rizikové faktory arteriosklerózy

   doc. Ing.Viliam Bauer, PhD.: Odpady okolo nás

   PharmDr. Marta Delinčáková: ČO je to choroba a ako sa na ňu pozerá homeopat

   MUDr. Mária Fulová: Nezabúdajme na enzýmy

   MUDr. Jozef Kraus: Naše slabé stránky - drogy všedného dňa

   doc. RNDr. Daniela Košťálová: Dyspeptické poruchy trávenia, zápcha a hnačka -  možnosti    liečby   

   PhDr. Anna Krausová: Nech naše slabosti sú cestou k zrelosti

   MUDr. Štefan Košlík, CSc.: Možnosti ovplyvnenia vzniku a priebehu nádorových ochorení    prirodzenými prostriedkami

   Mgr. Pavol Mazúr: Liečba pohybovej sústavy fytoterapiou

   MUDr. Ignác Škereň: Najčastejšie chyby v stravovaní a ich dôsledky

   Ing. Jozef Tomala: Nákupný košík a fyziológia

   MUDr. Pavol Hody: Možnosti liečenia balneoterapiou

   PhDr. Ivana Némešová: Otázka životného štýlu

   Bc. Mária Kleňová: Naše návyky a slabé stránky očami našich detí 

   MUDr. Eva Sláviková: Čo je Vilcacora?   

   PhDr. Ján Delinčák: Sebapoznávanie

   doc. RNDr. Anna Gvozdjaková, DrSc.: Význam koenzýmu Q10 v zdraví a chorobe

   

Prednášky sa nachádzajú v publikácii: Spoznajme svoje slabé stránky

 

 

 

 

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

www.svz.szm.sk
e-mail: svz@szm.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevázkovateľa zakázané.