Úvod
   25 letných stretnutí
   I. LS
   II. LS
   III. LS
   IV. LS
   V. LS
   VI .LS
   VII. LS
   VIII. LS
   IX .LS
   X. LS
   XI. LS
   XII. LS
   XIII. LS
   XIV .LS
   XV. LS
   XVI. LS
   XVII. LS
   XVIII. LS
   XIX. LS
   XX. LS
   XXI. LS
   XXII. LS
   XXIII. LS
   XXIV. LS
   XXV. LS

MUDr. Mária Fulová

Elena Badová

Ing. Jaroslav Pížl

MUDr. Štefan Košlík, CSc.

Prednášky

Bazén

Ranné cvičenie

Ideme na túru

Zájazd do Košíc

Zájazd do Prešova

Diskusný večer

V jedálni

Dobrú chuť!

25 letných stretnutí
Fotografie z XV. LS

XV. letné stretnutie

Voľné radikály a antioxidanty - hrozba a ochrana

Drienica, júl - august 2006

 

30.7- - 5.8.2006

6. -12.8.2006

 

Program - odborné prednášky

 

Elena Badová: Zdravie z prírody

PharmDr. Marta Delinčáková: Pozemská výživa a homeopatické liečenie

Katarína Ďurejová: Naše možnosti v boji proti voľným radikálom

MUDr. Mária Fulová: Voľné radikály a antioxidanty - hrozba a ochrana

MUDr. Mária Fulová: Využitie biologickej medicíny v praxi

MUDr. Jozef Kraus: Voľné radikály a antioxidanty pri niektorých neurolgických a psychických ochoreniach

Bc. Mária Kleńová: Potravinová bezpečnosť a národný program podpory zdravia

PhDr. Anna Krausová: Je zdravie naozaj to najdôležitejšie

MUDr. Štefan Košlík, CSc.: Príčiny vzniku a účinky voľných radikálov, možnosti ochrany pred ich negatívnymi vplyvmi prirodzenými prostriedkami

Mgr. Pavol Mazúr: Domáci lekár

Ing. Jaroslav Pížl: Radikálne proti radikálom

RNDr. Gabriela Sabolová, PhD.: Prečo tak ťažko meníme svoje stravovacie zlozvyky

RNDr. Gabriela Sabolová, PhD.: Nielen peniaze sa zvyknú falšovať

MUDr. Ignác Škereň: Alkohol ako liek

Ing. Jozef Tomala: Prírodný kompromis medzi tvorbou telesnej energie, výstavbou tela a tvorbou voľných radikálov

 

V zlosovaní všetkých účastníkov, ktorí sa LS zúčastnili minimálne 7 krát získal Preukaz účastníka XVI.LS  p.Ing. Augustín Minich z Novej Lesnej. Gratulujeme!

 

Prednášky sa nachádzajú v publikácii: Voľné radikály a antioxidanty - hrozba a ochrana. Tiež sú spoločne s fotografiami z XV.LS na CD.

 

 

 

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

www.svz.szm.sk
e-mail: svz@szm.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.