Úvod
   25 letných stretnutí
   I. LS
   II. LS
   III. LS
   IV. LS
   V. LS
   VI .LS
   VII. LS
   VIII. LS
   IX .LS
   X. LS
   XI. LS
   XII. LS
   XIII. LS
   XIV .LS
   XV. LS
   XVI. LS
   XVII. LS
   XVIII. LS
   XIX. LS
   XX. LS
   XXI. LS
   XXII. LS
   XXIII. LS
   XXIV. LS
   XXV. LS

Ing. Jaroslav Pížl

MUDr. Ignác Škereň

MUDr. Štefan Košlík, CSc.

PhDr. Anna Krausová

Mgr. Pavol Mazúr

PharmDr. Marta Delinčáková

Bc. Mária Kleňová

Prednášky

Výlet na Spišský hrad

Spišská Kapitula

Levoča

Večerný program

Záverečný večer

25 letných stretnutí
 

X. letné stretnutie

Pripravme si budúcnosť

Svit, august 2001

 

4. - 10. 8. 2001

11. - 17.8.2001

18. - 24.8.2001

 

Program - odborné prednášky

 

   MUDr. Štefan Košlík, CSc.: Možnosti ovplyvnenia vzniku a priebehu nádorových ochorení               prirodzenými prostriedkami

   PhDr. Ján Delinčák: Sociálna komunikácia v príprave na budúcnosť

   PharmDr. Marta Delinčáková: O homeopatii trochu inak

   MUDr. Mária Fulová: Choroby hrubého čreva

   Bc. Mária Kleňová: Koreniny a ich význam pre zdravie človeka

   MUDr. Jozef Kraus: Pôst - prirodzená liečebná metóda

   PhDr. Anna Krausová: Pozitívna komunikácia ako prevencia proti civilizačným    ochoreniam

   Mgr. Pavol Mazúr: Liečba chorôb dýchacích ciest fytoterapiou

   MUDr. Ignác Škereň: Harmónia človeka - cesta k prevencii a liečbe civilizačných    ochorení

   Ing. Jaroslav Pížl: Prejedení a predsa hladní

   dr. Dana Košťálová: Fytofarmaká

   Ing. Eva Boháčová: Kvalita pitnej vody

   MUDr. Mária Fulová: BSE - chroba šialených kráv

   Ing. Jaroslav Pížl: Mladosť na doživotie

 

Prednášky sa nachádzajú v publikácii: Pripravme si budúcnoť

 

 

 

 

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

www.svz.szm.sk
e-mail: svz@szm.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevázkovateľa zakázané.