Úvod
   25 letných stretnutí
   I. LS
   II. LS
   III. LS
   IV. LS
   V. LS
   VI .LS
   VII. LS
   VIII. LS
   IX .LS
   X. LS
   XI. LS
   XII. LS
   XIII. LS
   XIV. LS
   XV. LS
   XVI. LS
   XVII .LS
   XVIII. LS
   XIX. LS
   XX. LS
   XXI. LS
   XXII. LS
   XXIII. LS
   XXIV. LS
   XXV. LS

Prednášky

Ranné cvičenie

Ing. Mária Kleňová

Výlet do Bardejova

Ing. Jaroslav Pížl

Skanzen v Bardejove

MUDr. Štefan Košlík, CSc.

Drevený kostolík v Hervartove

PharmDr. MArta Delinčáková

DObrú chuť!

PhDr. Ján Delinčák

25 letných stretnutí
Fotografie z XVII. LS

XVII. letné stretnutie

Detoxiácia-cesta ku zdraviu

Drienica, júl - august 2008

 

27.7.-2.8.2008

2.8.-8.8.2008

 

Program - odborné prednášky

 

PhDr. Ján Delinčák: Detoxikácia a prírodné produkty

PharmDr. Marta Delinčáková: Detoxikácia dieťaťa

MUDr. Mária Fulová: Detoxikácia I. a II.

Ing.Jaroslav Ježík: Antioxidanty pre zdravie

Ing. Mária Kleňová: Praktické návody pre detoxikáciu a regeneráciu organizmu

Ing. Mária Kleňová: Otrava hubami

MUDr. Štefan Košlík, CSc.: Podpora detoxikácie organizmu látkami prirodzeného pôvodu

MUDr. Jozef Kraus: Detoxikácia psychiky-psychohygiena a psychorelaxácia

Ing. Vladimír Niederland: Vyšetrenie živej kvapku krvi

PhDr. Daniela Oberučová: Topinambur-bioenergetická rastlina 21.storočia

Ing. Jaroslav Pížl: Chutná devastácia nášho organizmu a odvykacie kúry

Ing. Jaroslav Pížl: Netradičné celoživotné detoxikácie a regenerácie

Juraj Sališ: Imunita probiotika-výživová hodnota hrašky

Ing. Tatiana Strapáčová: Svetelná lampa Bioptron pri liečbe bolesti, zápalov a hojení rán

MUDr. Ignác Škereň: Detoxikácia organizmu-celoživotný program

 

 

Prednášky sa nachádzajú v publikácii: Detoxikácia-cesta ku zdraviu. Tiež sú spoločne s foto-grafiami zo XVII.LS na CD.

 

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

www.svz.szm.sk
e-mail: svz@szm.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.