Úvod
   25 letných stretnutí
   I. LS
   II. LS
   III. LS
   IV. LS
   V. LS
   VI .LS
   VII. LS
   VIII. LS
   IX .LS
   X. LS
   XVI. LS
   XII. LS
   XIII. LS
   XIV .LS
   XV. LS
   XVI. LS
   XVII. LS
   XVIII. LS
   XIX. LS
   XX. LS
   XXI. LS
   XXII. LS
   XXIII. LS
   XXIV. LS
   XXV. LS

Prednášky

Vo fitnes

Na túre

PhDr.Anna Krausová

MUDr. Ignác Škereň

V bazéne

Na túre

25 letných stretnutí

Fotografie z XVIII. LS

XVIII. letné stretnutie

Detoxikácia

Modra-Harmónia, august 2009

 

 

Program - odborné prednášky


PhDr. Anna Krausová: V zdravom tele zdravý duch

MUDr. Mária Fulová: Antioxidanty a voľné radikály

Zuzana Čičmanská: Parafínové zábaly a produkty pre naše kĺby

MUDr. Jozef Kraus: Detoxikácia tela, duše a ducha

MUDr. Mária Fulová: Srdcovocievne ochorenia

Juraj Sališ: Probiotika

MUDr. Ignác Škereň: Hrubé črevo a detoxikácia organizmu

MUDr. Mária Fulová: Ochorenia kĺbov a kostí

Ing. Jaroslav Pížl: Záporné náboje ako zdroj života a zdravia

Dr.Daniela Oberučová: Topinambur - biorastlina 21.storoči

Ing. Mária Kleňová: Význam chlorofylu vo výžive ľudí

 

Prednášky sa nachádzajú v publikácii: Detoxikácia. Tiež sú spoločne s fotografiami zo XVIII.LS na CD.

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

www.svz.szm.sk
e-mail: svz@szm.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.