Úvod
   25 letných stretnutí
   I. LS
   II. LS
   III. LS
   IV. LS
   V. LS
   VI .LS
   VII. LS
   VIII. LS
   IX .LS
   X. LS
   XI. LS
   XII. LS
   XIII. LS
   XIV .LS
   XV. LS
   XVI. LS
   XVII. LS
   XVIII. LS
   XIX. LS
   XX. LS
   XXI. LS
   XXII. LS
   XXIII. LS
   XXIV. LS
   XXV. LS

Ing. Milan Suhaj, CSc.


MUDr. Božena Bušová, CSc.

MUDr. Ignác Škereň

Ing. Jaroslav Pížl

doc.RNDr. Anna Gvozdjaková, DrSc.

PharmDr. Marta Delinčáková

PhDr. Ján Delinčák

Ranné cvičenie

Smolenický zámok

Stravovanie

Cvičenie

Bazén

Výlet do Smoleníc

25 letných stretnutí
Fotografie z XII. LS

XII. letné stretnutie

Aká bude cena zdravia

Modra - Harmónia, august 2003

 

10. - 16.8.2003

17. - 23.8.2003

24. - 30.8.2003

 

Program - odborné prednášky

 

   MUDr. Božena Bušová, CSc.: Očné cviky podľa MUDr. W.H.Batesa

   Phdr. Ján Delinčák: Sociálna komunikácia - cesta ku zdraviu

   PharmDr. Marta Delinčáková: Samoliečenie a homeopatia v prevencii a liečbe

   MUDr. Jozef Kraus: Etika a zdravotníctvo

   MUDr. Anna Krausová: Šetríme zdravie i peňaženku

   MUDr. Anna Krausová: Autosugestívne posilňovanie v stave relaxácie

   doc.RNDr. Anna Gvozdjaková, DrSc.: Koenzým Q 10

   MUDr. Mária Fulová: Aká bude cena zdravia

   MUDr. Mária Fulová: Mlieko a mliečne výrobky

   Mgr. Pavol Mazúr: Liečba kožných ochorení fytoterapioo

   Ing. Jaroslav Pížl: Ekonomika na tanieri

   MUDr. Ignác Škereň: Civilizačné choroby - daň za klamanie prírody

   Ing. Jozef Tomala: Podpora mikrocirkulácie je výborná investícia

   Ing. Milan Suhaj, CSc.: Prírodné toxické a antinutričné látky v potravinách

   Mária Uhrová: Telocvik pre všetkých

 

Prednášky sa nachádzajú v publikácii: Aká bude cena zdravia

 

 

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

www.svz.szm.sk
e-mail: svz@szm.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.