Úvod
   25 letných stretnutí
   I. LS
   II. LS
   III. LS
   IV. LS
   V. LS
   VI .LS
   VII. LS
   VIII. LS
   IX .LS
   X. LS
   XI. LS
   XII. LS
   XIII. LS
   XIV .LS
   XV. LS
   XVI. LS
   XVII. LS
   XVIII. LS
   XIX. LS
   XX. LS
   XXI. LS
   XXII. LS
   XXIII. LS
   XXIV. LS
   XXV. LS

RNDr. Ing. Pavel Stratil
MUDr. Mária Fulová

Štefan Isteník

prof. MUDr. Karol Virsík, Dr.Sc.

Dr. Mária Babinská

MUDr. Ignác Škereň

MUDr. Tamara Milly

PhDr. Anna Krausová

Ing. Dušan Slugeň

25 letných stretnutí
 

I. letné stretnutie

Kopem si hrob nožom a vidličkou

Senec, august 1992

 

17. - 23. 8. 1992

24. - 30. 8. 1992

 

Program - odborné prednášky

 

   MUDr. Tamara Milly: Medicínske aspekty vegetariánstva

   MUDr. Tamara Milly: Vegetariánstvo a šport

   prof. MUDr. Karol Virsík, DrSc: Problematika výživy z pohľadu vývoja človeka

   MUDr. Ignác Škereň, MUDr. Jozef Kraus: Naturálna medicína a výživa

   PhDr. Anna Krausová: Stres v živote človeka

   Dr. Mária Babinská: Kým chorý dostane liek...

   MUDr. Mária Fulová: Význam vlákniny a ochranné faktory v potrave

   MUDr. Mária Fulová: Výživa detí

   Ing. Dušan Slugeň: Fermentované potraviny južnej Ázie

   Ing. Dušan Slugeň: Polynenasýtené mastné kyseliny a ľudská výživa

   RNDr. Ing. Pavel Stratil: Vzťah výživy a chorôb, základné zásady zdravej výživy

   MUDr. Agáta Šimoničová: Prirodzené metódy plánovania rodičovstva

 

Prednášky sa nachádzajú v publikácii: Kopem si hrob nožom a vidličkou

 

 

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

www.svz.szm.sk
e-mail: svz@szm.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevázkovateľa zakázané.