Úvod
   25 letných stretnutí
   I. LS
   II. LS
   III. LS
   IV. LS
   V. LS
   VI .LS
   VII. LS
   VIII. LS
   IX .LS
   X. LS
   XI. LS
   XII. LS
   XIII. LS
   XIV .LS
   XV. LS
   XVI. LS
   XVII. LS
   XVIII. LS
   XIX. LS
   XX. LS
   XXI. LS
   XXII. LS
   XXIII. LS
   XXIV. LS
   XXV. LS

MUDr. Štefan Farský, CSc.

MUDr. Jozef Kučera

Ing. Jaroslav Pížl

MUDr. Mária Fulová

MUDr. Jozef Kraus

Prednášky

Ranné cvičenie

Cvičenie

Rajecká Lesná - Betlehem

Splavovanie Váhu pod Strečnom

Zájazd do Olomouca

V jedálni

Plavba do Orlového

25 letných stretnutí
Fotografie z XIV. LS

XIV. letné stretnutie

Energia - základ života

Kúpele Nimnica, august 2005

 

31.7. - 6.8.2005

7. - 13.8.2005

14. -20.8.2005

 

Program - odborné prednášky

 

   RNDr. Gabriela Sabolová, PhD.: Fakty o kravskom mlieku

   MUDr. Śtefan Farský, CSc.: Obezita a kardiovaskulárne choroby

   Bc. Mária Kleňová: Geneticky modifikované potraviny - hrozba alebo nádej

   MUDr. Ignác Škereň: Bioenergia - základ nášho života

   MUDr. Anna Krausová: Energia ako nevyčerpateľný prameň

   MUDr. Jozef Kučera: Kúpele Nimnica - možnosti a perspektíva

   MUDr. Mária Fulová: Energia - základ života a zdravia

   RNDr. Gabriela Sabolová, PhD.: Je zdravá strava naozaj drahá?

   MUDr. Jozef Kraus: Energia - zdroj integrita života a zdravia

   Ing. Jozef Tomala: Odstránenie fyziologických blokátorov - cesta k nevyčerpateľnej životnej    energii

   Bc. Mária Kleňová: Inulínové plodiny - prevencia civilizačných chorení

   Mgr. Pavol Mazúr: Domáci lekár

   PharmDr. Marta Delinčáková: Energia a informácia v homeopatii

   PhDr. Ján Delinčák: Psychická energia ako súčasť bioenergie

   Ing. Jaroslav Pížl: Energetická bilancia, naše zdravie a vitalita

 

Prednášky sa nachádzajú v publikácii: Energia - základ života

 

 

 

 

 

 

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

www.svz.szm.sk
e-mail: svz@szm.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.