Úvod
   25 letných stretnutí
   I. LS
   II. LS
   III. LS
   V. LS
   VI. LS
   VI .LS
   VII. LS
   VIII. LS
   IX .LS
   X. LS
   XI. LS
   XII. LS
   XIII. LS
   XIV .LS
   XV. LS
   XVI. LS
   XVII. LS
   XVIII. LS
   XIX. LS
   XX. LS
   XXI. LS
   XXII. LS
   XXIII. LS
   XXIV. LS
   XXV. LS

Ing. Milan Poláček

doc. RNDr. Ľudmila Ambrušová, CSc.

Ing. Jozef Tomala

MUDr. Mária Fulová

MUDr. Ignác Škereň

PhDr. Anna Krausová

PharmDr. Marta Delinčáková

Mgr. Gea Nálepková

Zatmenie sĺnka

Výlet do Bratislavy

Cvičenie

Večerné prednášky

Rozcvička

25 letných stretnutí
 

VIII. letné stretnutie

Životný štýl, najčastejšia príčina predčasnej smrti

Modra - Harmónia, august 1999

 

1. - 7. 8. 1999

8. - 14.8.1999

15. - 21.8.1999

 

Program - odborné prednášky

 

   doc. RNDr. Ľudmila Ambrušová, CSc.: Nebezpečné plesne v životnom prostredí

   PhDr. Ján Delinčák: Psychohygiena a životný štýl

   PharmDr. Marta Delinčáková: Homotoxikológia a antihomotoxická liečba

   MUDr. Mária Fulová: Životný štýl, najčastejšia príčina predčasnej smrti

   Iveta Chomová: Tvárová gymnastika

   Bc. Máruia Kleňová: Pestovanie a využitie menej známych druhov zeleniny

   MUDr. Jozef Kraus: Psychostres - sprievodný faktor moderného štýlu života

   PhhDr. Anna Krausová: Psychohygiena všedného dňa

   Mgr. Pavol Mazúr: Liečba srdcovocievnych ochorení fytoterapiou

   doc. MUDr. Jarmila Motajová, CSC.: Joga pre starších a chorých

   Ing. Milan Poláček: Včelie produkty z pohľadu včelára a odberateľa

   MUDr. Ignác Škereň: Zdravá v ýživa v prevencii a liečbe civilizačných chorôb

   Ing. Jozef Tomala: Vybrané kapitoly zo spontánneho zdravia

   Ing. Jaroslav Pížl: Prejedený a predsa hladný

   Jozef Dúbravka: Skúsenosti so surovou stravou

   Mgr. Pavol Mazúr: Bylinné čaje   

   

Prednášky sa nachádzajú v publikácii: Životný štýl, najčastejšia príčina predčasnej smrti

 

 

 

 

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

www.svz.szm.sk
e-mail: svz@szm.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevdázkovateľa zakázané.