Úvod
   25 letných stretnutí
   I. LS
   II. LS
   III. LS
   IV. LS
   V. LS
   VI .LS
   VII. LS
   VIII. LS
   IX. LS
   X. LS
   XI. LS
   XII. LS
   XIII. LS
   XIV .LS
   XV. LS
   XVI. LS
   XVII. LS
   XVIII. LS
   XIX. LS
   XX. LS
   XXI. LS
   XXII. LS
   XXIII. LS
   XXIV. LS
   XXV. LS

MUDr.Ignác Škereň

MUDr. Štefan Farský, CSc.

MUDr. Mária Fulová

PhDr. Ján Delinčák

MUDr. Jozef Kraus

PharmDr. Marta Delinčáková

Ing. Jozef Tomala

Prednášky

Večerná muzikoterapia

Stravovanie

Z výletu

Bude Vám chutiť?

25 letných stretnutí
 

IX. letné stretnutie

Ľudia pre tretie tisícročie

Podjavorník, august 2000

 

31.7. - 6.8.2000

7. - 19.8.2000

14. - 20.8.2000

 

Program - odborné prednášky

 

   doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.: Nefarmakologická liečba hypertenzie

   MUDr. Mária Fulová: Význam pohybu pre zdravie

   PharmDr. Marta Delinčáková: Homeopatia - liečba tretieho tisícročia

   Bc. Mária Kleňová: Vplyv hudby na psychický a fyzický stav človeka

   MUDr. Jozef Kraus: Vplyv civilizácie na zdravie obyvateľstva v budúcom tisícročí

   PhDr. Anna Krausová: Začnime ihneď!

   MUDr. Emília Luknárová: Prevencia degeneratívnych ochorení

   MUDr. Ignác Škereň: Harmónia človeka - cesta k prevencii a liečbe civilizačných ochorení

   MUDr. Ignác Škereň: Aerobý pohybový tréning

   Ing. Jozef Tomala: Toxické dedičstvá

   PhDr. Ján Delinčák: Psychické zdravie, sebaúcta a zvládanie záťaže

   Ing. Jaroslav Pížl: Aj jedlo možno oživiť

   Mgr. Pavol Mazúr: Liečenie chorôb zažívacích ústrojov fytoterapiou

 

Prednášky sa nachádzajú v publikácii: Ľudia pre tretie tisícročie

 

 

 

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

www.svz.szm.sk
e-mail: svz@szm.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.