Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                 AUDIO
   Úvod
   Naši spolupracovníci
   Aktivity
   Poradňa 
   Recepty
   Liečení pacienti
   Prednášky
   Prednášky 2017
   Prednášky 2016
   Prednášky 2014
   Prednášky 2013
   Prednášky 2012
   Prednášky 2011
   Prednášky 2010
   Prednášky 2009
   Prednášky 2008
   Prednášky 2007
   Prednášky 2006
   Prednášky 2005
   Prihlášky na kurzy
   XIX. LS
   Kurzy
   Prečítajte si
   Literatúra
   Archív
   Kniha návštev

 oznam
posledná zmena
15.11.2007

Prednášky 2007

Ponukový list

 

Naše kĺby, naše kosti

Obsah    5
Predhovor    7
Zborník prednášok    9
 Marta Delinčáková: Homeopatia v liečbe pohybového aparátu    10
 Ján Delinčák: Skúsenosti s liečbou kĺbového ochorenia    12
 Mária Fulová: Naše kĺby, naše kosti    18
 Mária Kleňová: Význam zeleniny pri prevencii a liečbe osteoporózy    22
 Jozef Kraus: Podiel psychiky na algických ochoreniach chrbtice    27
 Anna Krausová: To, čo robíme každodenne, určuje ako a koľko budeme žiť    34
 Miloš Matej: Osteoporóza – „tichý zlodej kostí“, choroba vyššieho veku s prispením civilizačných vplyvov 41
 Pavol Mazúr: Kĺbové ochorenia    48
 Gabriela Sabolová: Klamlivé označovanie potravín    51
 Ignác Škereň: Prirodzená ochrana a liečba pohybového systému    59
 Jozef Tomala: Život kostry a nevyhnutnosť fyzickej záťaže pre zdravie    66
 Dušan Zachar: Výživa a zdravie krvi    74
Naša poradňa    80
 Otázky a odpovede    81
Malý receptár    87
 Jedálny lístok    88
 Vegetariánsky zajac so zemiakovým prívarkom    91
 Lečo s tofu    92
 Sedliacka fazuľa    92
 Fazuľový krém    93
 Ľadový šalát s pórom    93
 Špenátový nákyp    94
Záver    95

 

Homeopatia v liečbe pohybového aparátu
PharmDr. Marta Delinčáková

   V liečbe pohybového aparátu ako aj iných ochorení je podstatné odhaliť príčinu ochorení. Na liečbu pa-cienta použijeme konvenčnú alebo homeopatickú liečbu. Dôležitá je dôvera v lekára a v liečbu, ktorú bude pacient užívať. Jedna z možností je liečba homeopatická. 
   Je veľmi ťažké odhaliť pravú príčinu ochorenia. Pre určenie homeopatického lieku sú dôležité príčinné sú-vislosti, termické modality, zlepšenie teplom alebo alebo chladom, ale aj vplyv pohybu, pokoja a napokon ...


Skúsenosti s liečbou kĺbového ochorenia
PhDr. Ján Delinčák

   Choroba pohybového aparátu – chrbtica, kĺby, svalové úpony, šľachy, svaly nám dáva vedieť, že s našimi vnútornými orgánmi, s našim životom, s našou dušou nie je všetko v poriadku. Takže každý problém v pohybovom a opornom systéme je pre nás šanca, výzva na nejakú zmenu života, štýlu a spôsobu nažívania, je pokrokom, cestou k lepšiemu a dokonalejšiemu.
   Ak sa podarí pochopiť význam a zmysel choroby, tá sa ľahšie prekoná a skôr odzneje s menšími násled-kami. Pochopenie zmyslu choroby ...


Naše kĺby, naše kosti
MUDr. Mária Fulová

   Choroby kostí a kĺbov sa prebojovali na tretiu priečku najčastejších chorôb – po srdcovocievnych a onko-logických. Sú veľmi bolestivé, ťažko sa liečia a zriedka vyliečia. Finančné náklady na liečenie sú obrovské.
   Pani Oľga to pozná z vlastnej skúsenosti – neutíchajúce bolesti, kopce liekov, postupne pribudla bar-la, hrozil invalidný vozík – artróza bedrového kĺbu tretieho stupňa. Výrazná nadváha jej stav ešte zhor-šovala. Toto je už našťastie minulosťou. Zmenu životosprávy a prechod na prevažne surovú stravu ab-solvovala veľmi úspešne. Dnes žije bez barle, bez bolesti, je štíhla, venuje sa turistike a bez problémov prejde aj 30 km. Preventívna prehliadka u obvodnej lekárky potvrdila dobrý zdravotný stav – všetky výsledky boli v norme ...


Význam zeleniny pri prevencii a liečbe osteoporózy
Ing. Mária Kleňová

   Osteoporóza znamená patologický úbytok organickej i anorganickej časti kosti a s tým súvisiace zmeny v mikroštruktúre a funkcii kosti. Podľa doterajšieho rastu počtu postihnutých vo všetkých civilizovaných krajinách toto ochorenie dostáva epidemiologický charakter.
   V Európe a v USA vo vekovej skupine 50 - 70 ročných sa osteoporóza vyskytuje u  25% žien a  5% mužov ...


To, čo robíme každodenne, určuje koľko a ko budeme žiť
PhDr. Anna Krausová

   Ľudský život je naprogramovaný na dlhovekosť – približne na 130 rokov. Od spôsobu, ako človek so svojim telom zaobchádza závisí, či zostarne fyziologicky, alebo ochorie a predčasne zomrie.
   Každý hnev, každý stres, neprimeraná strava, prílišná „civilizačná pohodlnosť“ a každé neprirodzené, teda životu nepriateľské správanie, odpisuje z konta nášho života, až napokon zostáva len zlomok pôvodného programu ...


Podiel psychiky na algických ochoreniach chrbtice
MUDr. Jozef Kraus

   Bolesti v chrbtici sú jedným z fenoménov našej doby. V posledných desaťročiach bolesťami chrbtice trpí stále väčšie percento obyvateľstva. Každý tretí pacient v ambulancii praktického lekára má vertebrogenné ťažkosti. Vzhľadom na veľké percento výskytu týchto ochorení, dĺžku pracovnej neschopnosti, čiastočnú a plnú invaliditu mladých ľudí, sa choroby chrbtice stávajú nielen medicínskym, ale i sociálnym a ekonomic-kým problémom súčasnosti. Preto je potrebné, aby sme sa touto problematikou zaoberali ...


Osteoporóza – „tichý zlodej kostí“, vyššieho veku s prispením civilizačných vplyvov
MUDr. Miloš Matej     

   Aké sú jej príčiny? Je možné ovplyvniť ju? Ako sa jej brániť? Ako ju liečiť ?
   Osteoporózu zaraďujeme do skupiny metabolických chorôb v tomto prípade systému kostí, ktorá sa prejaví zníženým obsahom kostnej hmoty a narušením mikroarchitektúry kosti, ktorej následkom je zvý-šenie ich lomivosti a tým rizika zlomenín už pri minimálnom traumate (definícia Svetovej zdravotníckej orga-nizácie WHO).
   Podkladom toho je, že kosť je metabolicky trvale aktívna aj keď sa nám zdá, že sa nemení. Počas celého života prebiehajú v nej prestavbové zmeny, kostná remodelácia – novotvorba a odbúravanie, ktorou sa v priebehu 6 – 7 rokov všetky kosti úplne vymenia ...


Kĺbové ochorenia
Mgr. Pavol Mazúr

   Kĺbové ochorenia sú zapríčinené zápalovým ochorením spojivových tkanív so symetrickým postihnutím kĺbov. Príčina nie je celkom známa, ale predpokladajú sa poruchy imunitného systému. K bolestiam kĺbov sa pridružuje stuhnutosť, zvýšená teplota v kĺboch, opuchanie a začervenanie, vyčerpanosť a stav sa môže vyvíjať do výrazných deformít kĺbov. Najčastejšie sú postihnuté kĺby, ruky, lakte, kolená a členky. Moderná medicína poskytuje veľké množstvo farmakoterapeutík na liečbu. Ja sa zameriam na domáce prostriedky liečby tohto veľmi rozšíreného ochorenia hlavne v strednom a staršom veku. Predovšetkým sa treba zmieniť o rôznych vyvrtnutiach a poraneniach. Postihnuté miesto opúcha a na koži sa objaví modrina. Známe je, že drobné cievky, ktoré privádzajú krv sa stiahnu. Predíde sa krvnému výronu ...


Klamlivé označovanie potravín
RNDr. Gabriela Sabolová, PhD.

    Klamať znamená vyjadriť nepravdu s úmyslom uviesť iného človeka do omylu. Klamstvo ako také odsu-dzujú všetky filozofie i svetové náboženstvá a v neposlednom rade aj základné pravidlá slušného správania. Napriek tomu sa s ním stretávame pomerne často v mnohých oblastiach nášho života.
    Snaha určitých ľudí zbohatnúť na úkor zákazníka je stará ako ľudstvo samo. Už v Biblii nachádzame zmienky o podvodnom riedení vína vodou. Prvé písomné správy o pridávaní hroznovej šťavy do medu sú staré viac ako 2000 rokov. Stručne povedané - falšovanie a klamlivé označovanie potravín pretrváva v ľudskej spoločnosti počas tisícročí, menia sa iba jeho formy. Okrem samotného klamlivého označovania útočí na dnešných konzumentov často aj zavádzajúca reklama a klamlivá prezentácia potravinárskych vý-robkov ...


Prirodzená ochrana a liečba pohybového systému
MUDr. Ignác Škereň

    V mladosti je celkom prirodzené brať dobré zdravie svojich kostí, svalov a kĺbov ako samozrejmosť. Vôbec nedbáme na ich ochranu, starostlivosť o ich údržbu a prevenciu možných poškodení. Naša kostra a celý pohybový systém sú totiž veľmi húževnaté a dlho znášajú bez následkov aj zlé zaobchádzanie a neprimerané zaťažovanie. Problémy, ktoré sa takto nahromadia si však časom vyberajú svoju daň. Objavujú sa drobné poškodenia, degeneratívne zmeny, obmedzenie funkcie, u niektorých už okolo 30 r. života. Vo veku 45 – 65 r. má až 40% žien a mužov rtg dokázateľné degeneratívné zmeny pohybového aparátu a nad 65 r. je to až 70% obyvateľstva, ktoré trpí rôznymi poruchami pohybových orgánov.
    Osteoartróza (OA), osteoporóza a reumatoidná artritída sú najčastejšími chorobami pohybového sys-tému. Kým posledná, reumatoidna artritída je chronické ochorenie vznikajúce na zápalovom podklade, ktoré postihuje len asi jedno ...


Život kostry a nevyhnutnosť fyzickej záťaže pre zdravie
Ing. Jozef Tomala

    Tohtoročná téma o našich kostiach je ďalším stavebným kameňom v dome nášho zdravia a v metóde ako si udržať zdravie a vitalitu do vysokého veku. Kostra je nielen pilierom čo nás vystužuje, ale je aj kinematickým mechanizmom, ktorý nám pri tejto pevnosti umožňuje aj značnú pohyblivosť. Kosť napriek svojej tvrdosti je živá biologická štruktúra. Chybná je obvyklá predstava, že kostra je akýsi mechanický súčiastkový aparát resp. pohybový stroj s kĺbovými ložiskami, ktoré sa skôr či neskôr opotrebovávajú. Chybná je predstava o nedostatočnom mazaní kĺbov – bolo by medicínsky veľmi jednoduché kĺbovo pos-tihnutému človeku implementovať niečo ako maznice s biologicky prijateľným olejom či vazelínou, aby sa problémom a opotrebeniu kĺbov zabraňovalo. Takéto chápanie je na mieste až vtedy, keď máme biologické kĺby nahradené mechanickými endoprotézami. Tie však nepotrebujú olej, lebo sú z moderných samomaz-ných materiálov. Endoprotézy však nemôžu byť smerom ortopedickej medicíny – sú to iba krajné opatrenia,keď je už naozaj zle ...


Výživa a zdravie krvi
prof. Ing. Dušan Zachar, Dr.Sc.

    Výživa človeka sa uskutočňuje prostredníctvom prijímania potravy, tekutín, najmä vody a kyslíka z ov-zdušia, ktoré dýchame. Ide o aktívny styk organizmu s vonkajším prostredím. Medzi významné činitele vonkajšieho prostredia patrí aj svetelná a tepelná energia, žiarenie, ale aj hluk, vzťahy medzi ľuďmi a prírodou, stres a iné činitele.
    K tomu, aby človek mohol existovať, potrebuje mať dostatok látok na tvorbu štruktúr organizmu a na tvorbu energie pre činnosť buniek. Tá je závislá od jej funkcií a činnosti celého organizmu. Pre tvorbu štruktúr a energie človek potrebuje živiny, ktoré získava trávením potravy, vstrebávaním živín, ich rozná-šaním do buniek. Činnosťou rozhodujeme o tom, ktoré bunky, tkanivá a orgány sa vyvíjajú a pracujú aktívnejšie, ktoré sú menej aktívne, prípadne ktoré atrofujú ...

 

Nekrátené prednášky sa nachádzajú v publikácii Naše kĺby, naše kosti, ŠVZ, 2007.

Doteraz boli vydané nasledovné publikácie:

Kopem si hrob nožom a vidličkou (1992),
Výživou ku zdraviu (1993),
Zdravie pre všetkých (1994),
O imunitnom systéme (1995),
O alergických chorobách (1996),
Civilizačné choroby (1997),
Potraviny – naše lieky (1998),
Životný štýl, najčastejšia príčina predčasnej smrti (1999),
Ľudia pre tretie tisícročie (2000),
Pripravme si budúcnosť (2001),
Spoznajme svoje slabé stránky (2002),
Aká bude cena zdravia (2003),
Ako a prečo starneme (2004),
Energia - základ života (2005),
Voľné radikály a antioxidanty - hrozba a ochrana (2006).
Naše kĺby, naše kosti (2007)

Publikácie si môžete objednať prostredníctvom ponukového listu.

hore
 
Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.