Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
 
   
   Úvod
   Prihlášky do ŠVZ
   Kontakt

 oznam
posledná zmena
1.2.2011

  

   Vo vyspelých krajinách je zabehnutý systém zdravotnej starostlivosti, ktorý sa za posledné desaťročia takmer nezmenil. Pokrok vo vede a v technike prenikol aj k nám, ale v koncepcii zdravotnej starostlivosti a vo vzťahu lekár - pacient veľké zmeny nenastali. Stále prevláda tendencia chemickej liečby nad prevenciou a využívaním biologickej medicíny. Pacient je ešte stále v roli pasívneho účastníka – nepodarilo sa medzi ním a lekárom vytvoriť partnerský vzťah.
   Štatistiky uvádzajú neustály nárast civilizačných ochorení. Ich liečba je málo úspešná. Ak chceme dneš-nú situáciu zmeniť, je nevyhnutné zaviesť preventívne opatrenia do života čo najväčšieho počtu ľudí. Práve preventívna medicína je medicínou tretieho tisícročia, tu sa však počíta s aktívnym prístupom každého človeka k vlastnému zdraviu. Čo je k tomu potrebné? Predovšetkým dostatok informácií o prirodzených potrebách nášho tela, o tom čo mu prospieva, ale aj o tom čo mu škodí. Každý z nás si postupne osvojí preventívny program a stane sa aktívnym účastníkom v procese starostlivosti o vlastné zdravie. Preventívne opatrenia sú zároveň účinným liekom pri mnohých ochoreniach.
   Bezplatná telefonická poradňa ŠVZ je v pondelok a v stredu (okrem termínov kurzov) v dobe 20:00-21:00 hod. na tel. čísle: 0917 213 627. Počas kurzov môžete volať na mobilné číslo: 0917 213 627 (pondelok a v stredu 21:00-22:00 hod.).
   Členstvo je bezplatné, záujemcovi stačí uviesť meno, adresu, e-mail, rok narodenia, povolanie, podpis a dátum prihlášky.

   Ak sa chcete prihlásiť na niektorý z našich kurzov, kliknite tu.


Prihláška do Školy verejného zdravia


Váš e-mail: 

Vyplnením tejto záväznej prihlášky dávam súhlas na spracovanie osobných údajov v nej uvedených.Prihlásiť sa možno aj písomne na adrese:

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.