Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                 AUDIO
   Úvod
   Naši spolupracovníci
   Aktivity
   Poradňa 
   Recepty
   Liečení pacienti
   Prednášky
   Prednášky 2017
   Prednášky 2016
   Prednášky 2014
   Prednášky 2013
   Prednášky 2012
   Prednášky 2011
   Prednášky 2010
   Prednášky 2009
   Prednášky 2008
   Prednášky 2007
   Prednášky 2006
   Prednášky 2005
   Prihlášky na kurzy
   XIX. LS
   Kurzy
   Prečítajte si
   Literatúra
   Archív
   Kniha návštev

 oznam
posledná zmena
15.12.2006

Prednášky 2006

Ponukový list

Voľné radikály a antioxidanty - hrozba a ochrana

Obsah

 

Obsah     3
Predhovor     5
Zborník prednášok     7
 Marta Delinčáková: Človek a výživa    8
 Mária Fulová: Voľ né radikály a antioxidanty – hrozba a ochrana     12
 Mária Kleňová: Potravinová bezpečnosť a národný program podpory zdravia    16
 Štefan Košlík: Príčiny vzniku a účinky voľných radikálov,  možnosti ochrany pred ich negatívnymi vplyvmi  prirodzenými prostriedkami    23
 Jozef Kraus: Voľné radikály a antioxidanty pri niektorých neurologických a psychických ochoreniach     29
 Anna Krausová: Je zdravie naozaj to najdôležitejšie?     38
 Pavol Mazúr: Domáci lekár     43
 Jaroslav Pížl: Radikálne proti (nadbytočným) radikálom     54
 Gabriela Sabolová: Prečo tak ťažko meníme svoje stravovacie zlozvyky?     59
 Ignác Škereň: Alkohol ako liek    63
 Jozef Tomala: Prírodný kompromis medzi tvorbou telesnej energie, výstavbou tela a tvorbou voľných  radikálov    67

Naša poradňa    77
 Otázky a odpovede    78
 Referenčné biochemické hodnoty    79
Malý receptár     81
 Jedálny lístok    82
 Brokolicový nákyp    85
 Pikantná kapusta     86
 Rýchlo kvasená kapusta     87
 Klíčkový šalát    87
 Jablkový chlebík    88
 Koktail zo sójového mlieka    88
Záver    89


Človek a vyživa
PharmDr. Marta Delinčáková

   Človek je predovšetkým duchovna bytosť, a preto i otázky výživy človeka musíme chápať komplexne, vo vzťahu k vedám prírodným, ale aj duchovným.
   Asi pred sto rokmi, keď na základe pokroku exaktných vied z oblasti fyziky a chémie boli mechanické predstavy prenesené do oblasti fyziológie, ľudský organizmus bol chápaný ako obraz tepelného motora. Rovnako ako motor musí čerpať palivo, tak si ľudia predstavovali potraviny ako nositeľov výhrevných energií, s ich pomocou je ľudský tepelný motor udržovaný v chode. Kalórie ako fyzikálna tepelná jednotka sa stala rovnako meradlom hodnoty potraviny.

 

Voľné radikály a antioxidanty – hrozba a ochrana
MUDr. Mária Fulová

   Úroveň zdravotníctva neposudzujeme len podľa toho akú drahú a kvalitnú liečbu nám poskytuje počas choroby, ale aj podľa toho ako nám pomáha a učí starať sa o vlastné zdravie.
   Počuli sme už niekoho sťažovať sa na nedostatok antioxidantov? Alebo, že má niekto priveľa voľných radikálov? Asi nie. Ponosujeme sa obyčajne na kĺby, chrbticu, priedušky, pleť, občas sa niekto posťažuje na svoje tepny – obyčajne človek, ktorý bol na vyšetrení, kde sa z istilo, že ich má upchaté – má artério-sklerózu. Počiatočný prietok artériosklerózy, najrozšírenejšej choroby tepien nespôsobujú žiadne ťažkosti (tie prídu až neskôr), takže jej nevenujeme žiadnu pozornosť – pritom na následky cievnych chorôb zomiera viac ľudí ako na všetky ostatné choroby.

  

Potravinová bezpečnosť a národný program podpory zdravia
Bc. Mária Kleňová

   V posledných rokoch sa objavujú stále nové poznatky o etiopatogenéze niektorých chronických ochorení a stúpajúcom trende rizikových faktorov spolupôsobiacich pri ich vzniku. Zástupcovia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyzdvihujú pri vzniku chorôb práve diétne faktory a iné aspekty životného štýlu. Úlohou každého štátu by mala byť v rámci svojej potravinovej a výživovej politiky starostlivosť o zdravie občanov. Základom je zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a  bezpečnosti potravín. Zdanlivo rovnaké pojmy, ale ich význam podľa chápania súčasnej výživovej politiky je rozdielny.

  

Príčiny vzniku a účinky voľných radikálov a možnosti ochrany pred ich negatívnymi vplyvmi prirodzenými prostriedkami
MUDr. Štefan Košlík, CSc.  

   Zdravie znamená schopnosť vysporiadať sa s choroboplodnými vplyvmi. Inými slovami choroba je dôsled-kom toho, že choroboplodné vplyvy sú silnejšie než naša schopnosť odolávať im. Jedným z činiteľov, ktoré môžu poškodzovať náš organizmus sú voľné radikály. Radikály sú zložky, ktoré sa odštiepili z chemickej zlúčeniny a chovajú sa ako samostatné molekuly. Tieto majú tendenciu spojiť sa v nové väzby. Voľné radikály sú látky, ktoré sa ešte nespojili s inými látkami a sú veľmi nestabilné. Príčinou nestability je to, že daná látka obsahuje atómy, v ktorých na vonkajšej obežnej dráhe (vonkajšom orbite) krúži iba jeden elektrón. Keďže atóm je stabilný iba vtedy, keď má na vonkajšom orbitále 2 elektróny, voľný radikál sa môže stať stabilným iba vtedy, keď inej látke (inému atómu) odoberie 1 elektrón, alebo keď jej 1 elektrón odovzdá. Tým sa však „napadnutá“ látka sama stáva nestabilným, voľným radikálom.

  

Je zdravie naozaj to najdôležitejšie?
PhDr. Anna Krausová

   Tohtoročná téma o hrozbe voľných radikálov a ich neblahého vplyvu na umocnenie a rozšírenie dege-neratívnych procesov v organizme, urýchlenie starnutia, znižovanie obranyschopnosti imunitného systému a tým náchylnosti k rôznym ochoreniam, podnecuje nás uvažovať o význame a hodnote zdravia v našom živote. Ako ho správne chápať, či je ono naozaj najvyššie v rebríčku našich hodnôt, prípadne akými cestami sa k nemu dá spoľahlivo dopracovať.
   Téma zdravia je jedna z najčastejšie diskutovaných tém pri osobných kontaktoch, v telefonických rozho-voroch, či v osobnej korešpodencii. Všimnime si, ako je slovo zdravie všadeprítomné. V reklamných heslách typu: „Zdravie chutí“, „Daruj zdravie“, „Zdravý chrup – zdravý úsmev“ a pod.

   

Voľné radikály a antioxidanty pri niektorých neurologických a psychických ochoreniach
MUDr. Jozef Kraus

   Ako dlho a ako aktívne a šťastne budeme žiť, je otázka, ktorá zaujíma každého, kto je rád na svete. Zdravie je náš najcennejší majetok, ktorý je ohrozovaný mnohými škodlivými vplyvmi v našej modernej dobe. Ak chceme byť zdraví a v dobrej kondícii, nestačí sa dnes spoliehať na zdravotníctvo, ale každý komu na ňom záleží, musí sa stať aktívnym partnerom lekára pri riešení vlastného zdravia a choroby. Preto je dôležité, aby ľudia vedeli čo najviac o svojom zdraví a možnostiach predchádzania ochoreniam, slovom, aby mali v tomto smere dostatok najnovších informácií. A to je úlohou i tohto XV. jubilejného Letného stretnu-tia Školy verejného zdravia s názvom Voľné radikály a antioxidanty – hrozba a ochrana.
   Búrlivý rozvoj vedných odborov a ich vzájomná previazanosť stále viac a podrobnejšie prenikajú a ob-jasňujú nám procesy prebiehajúce v živých organizmoch, ktoré udržujú náš život a naše zdravie na jednej strane, ale i vznik a priebeh ochorení na strane druhej. Práve takýmito sa v poslednej dobe stali voľné radikály a ich protipól antioxidanty.

   

Domáci lekár
Mgr. Pavol Mazúr

III. Ochorenia dýchacích ciest

1. Akútna infekčná nádcha (Rhinitída)
   Jedná sa o ľahké ochorenie zapríčinené vírusmi. Choroba sa rýchlo rozširuje v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy, v školách a iných zariadeniach.
   Príznaky: únava, malátnosť, pocit ťažkej hlavy, mierne zvýšená teplota. Sliznica nosa je zdurená, spočiat-ku bez sekrécie, neskôr zdurenina ustúpi a vznikne mohutná sekrécia vodnatého a neskôr až hlienovitého sekrétu.
   Liečba: Nádcha trvá asi týždeň. Ťažkosti možno zmierniť napr. čajom z echinacei, alebo tinktúrou tiež z echinacei. Tieto prípravky posilnia obranyschopnosť organizmu

  

Radikálne proti (nadbytočným) radikálom
Ing. Jaroslav Pížl

  Svet, ba aj život je plný protirečení, presnejšie dualizmov. Tak napríklad svetlo a tma, vzlet a pád, dobro a zlo... Tento dualizmus akoby bol všeobecným princípom existencie ľudí, Zeme, vesmíru. Z regulačnej techniky je známe, že regulácia sústavy je plynulejšia, operatívnejšia, efektívnejšia vtedy, ak je realizovaná pomocou dvoch neraz protichodne pôsobiacich regulačných členov. Príkladom takejto úspešnej regulácie však môže byť niečo nám ešte bytostne bližšie. Napríklad regulácia hladiny glukózy v krvi pomocou dvoch z časti protichodne fungujúcich hormónov inzulínu a glukakonu. Inzulín „vpúšťa“ glukózu z krvi do buniek aby tam metabolizovala na energiu alebo tuk, či glykogén. Druhý hormón glukakon z glykogénu glukózu uvoľňuje na to, aby doplnila spotrebovanú glukózu z krvi.

 

Prečo tak ťažko meníme svoje stravovacie zlozvyky?
RNDr. Gabriela Sabolová, PhD.

   Keby sme sa spolu zamysleli nad tým, ktoré faktory majú najväčší vplyv na naše zdravie, možno by nás v prvom rade napadla zdravotnícka starostlivosť – jej celková úroveň a dostupnosť - a potom genetické danosti, s ktorými prichádzame na tento svet. Dôležitú úlohu zohráva pochopiteľne aj prostredie, v ktorom žijeme a spôsob, akým trávime svoje dni. Rozsiahle epidemiologické štúdie však potvrdili, že zdravotníctvo ako také sa podieľa na celkovom zdravotnom stave človeka iba asi jednou pätinou (20%). Genetika má na svedomí 10% nášho zdravia, rovnako ako aj životné prostredie. Nuž a zvyšných 60% svojho zdravia má každý z nás vo svojich rukách - ovplyvňujeme ho jednoducho svojím spôsobom života, ktorý zahŕňa naše návyky v troch základných oblastiach...

 

Alkohol ako liek
MUDr. Ignác Škereň

    Alkohol poznáme najčastejšie z jeho negatívnej stránky. Často sa označuje ako metla ľudstva, je príčinou mnohých ochorení, ale môže sa stať aj drogou, ktorá devastuje osobnosť a charakter, so všetkými dôsledkami pre postihnutého, ale aj pre jeho najbližšie okolie a spoločnosť. Alkohol však môže mať aj priaznivé účinky na organizmus, ako si to neskôr povieme. Vráťme sa však k ústrednej téme tohto jubilejného stretnutia, ktoré prebieha v znamení antioxidantov a voľných radikálov, ktoré ako sa ukazuje významne zasahujú do zdravotného stavu človeka, ale aj celej spoločnosti. Právom sa hovorí o oxidačnom strese človeka, ak si uvedomíme v akom prostredí žijeme, aký vzduch dýchame a čo konnzumujeme. Oxidačný stres spôsobuje nadmerná tvorba tzv. voľných radikálov, ktoré sú mimoriadne reaktibilné a môžu poškodzovať jemné štruktúry buniek a pri dlhodobom pôsobení potencujú starnutie a rozvoj artério-sklerózy...

 

Prírodný kompromis medzi tvorbou telesnej energie, výstavbou tela a tvorbou voľných radikálov
Ing. Jozef Tomala

   Tohtoročná téma voľné radikály a ochrana pred nimi je ďalším stavebným kameňom nášho prieniku do know-how ako si udržať zdravie a vitalitu do vysokého veku. Ak v téme týkajúcej sa zdravia a života chceme hlbšie preniknúť do podstaty, vždy sa dostaneme na samotný začiatok – k bunke.
   Napriek značným vedomostiam, ktoré o bunke máme je bunka veľkou záhadou. Bunka je malým zázrakom prírody a ten najväčší zázrak je, že bunka obsahuje malé továrne na výrobu energie. Aby v živote všetko správne fungovalo, musí to fungovať už od bunečnej úrovne a musíme mať dostatok energie. Trilióny buniek vytvárajú energiu spaľovaním energetických živín za účasti kyslíka, čo je vysoko organizovaný proces, bežiaci v mnohých fázach za účasti rôznych katalyzátorov (enzýmov).

 

Nekrátené prednášky sa nachádzajú v publikácii Voľné radikály a antioxidanty - hrozba a ochrana.

Doteraz boli vydané nasledovné publikácie:

Kopem si hrob nožom a vidličkou (1992),
Výživou ku zdraviu (1993),
Zdravie pre všetkých (1994),
O imunitnom systéme (1995),
O alergických chorobách (1996),
Civilizačné choroby (1997),
Potraviny – naše lieky (1998),
Životný štýl, najčastejšia príčina predčasnej smrti (1999),
Ľudia pre tretie tisícročie (2000),
Pripravme si budúcnosť (2001),
Spoznajme svoje slabé stránky (2002),
Aká bude cena zdravia (2003),
Ako a prečo starneme (2004),
Energia - základ života (2005),
Voľné radikály a antioxidanty - hrozba a ochrana (2006).
Naše kĺby, naše kosti (2007)

Publikácie si môžete objednať prostredníctvom ponukového listu.

hore
 
Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.