Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
 
   Úvod
   Prednášky
   Prednášky 2017
   Prednášky 2016
   Prednášky 2014
   Prednášky 2013
   Prednášky 2012
   Prednášky 2011
   Prednášky 2010
   Prednášky 2009
   Prednášky 2008
   Prednášky 2007
   Prednášky 2006
   Prednášky 2005
   Kontakt

 oznam
posledná zmena
15.6.2017

 

Prednášky 2017

Ponukový list

 

Životosprávou ku zdraviu

Obsah 3

Predhovor 5

Zborník prednášok    7
  M. Fulová: Detoxikácia v praxi   9
  M. Fulová: Návrh stravovania   13
  M. Kleňová: Dlhovekosť a výživa   15
  J. Kraus: Psychika ako jeden zo základných pilierov nášho zdravia   25
  A. Krausová: Prečo sa máme správať k sebe pekne   31
  M. Matej: Osteoporóza – tichý zlodej kostí   37
  J. Pížl: Sacharidová zelenina miesto lepkovej pšenice   44
  I. Škereň: Obezita – epidémia 21. storočia   56
  D. Zachar: Výživa a zdravie krvi   62
  Ukončenie pôstu  69
  Meranie telesných parametrov   71
  Charta práv pacienta   76
  Práva pacientov podľa Európskej charty   83

Vaše príbehy   85
  Vaše príbehy   86

Malý receptár   89
  Kakaový dezert   90
  Avokádový dezert   91
  Mrkvový dezert   91
  Ovocný dezert   91
  Tofu so zeleninou   92
  Baklažán s bryndzou   92
  Fazuľové lúsky na karí   93
  Kaleráb s hráškom   93
  Ľadový šalát miesto chleba   94
  Pohánka s cesnakom   94

Záver   95

 


Detoxikácia v praxi
MUDr.Mária Fulová
  
 

Život nám pripravuje veľa prekvapení – pekných a radostných ale aj takých, ktoré nepotešia. Medzi tie neželané patrí choroba. Neraz nás prekvapí a zaskočí v tej najnevhodnejšej chvíli – na vrchole kariéry, v čase rodinných či iných problémov. Kladieme si otázky, hľadáme odpovede. Neraz je príčina v nás samých. Neustále sa naháňame, všetko chceme stihnúť, cítime sa nenahraditeľní – až do chvíle kým neochorieme. Vtedy si už väčšina z nás nájde čas na všetko potrebné aby sme boli opäť zdraví. Vyčleniť si dostatok času a trpezlivosti na veľké životné zmeny vôbec nie jednoduché – času je málo, stále sa ponáhľame, komu by sa už chcelo hodinu cvičiť, pol hodiny relaxovať a ešte si aj zdravo navariť.

Návrh stravovania
MUDr.Mária Fulová
 

Našou potravinovou základňou je surové ovocie, zelenina, obilniny, orechy a olejnaté semená. Surové zložky by mali tvoriť 75% denného jedla, zvyšných 25% môže (ale nemusí) tvoriť tepelne spracované (varené) jedlo. Dôležitý je príjem tekutín.   

Dlhovekosť a výživa
Ing.Mária Kleňová

U ľudí prebieha proces starnutia z fyziologického hľadiska rôznou rýchlosťou. Začiatok starnutia nemá pevne stanovený okamih, prebieha počas celého nášho života. Ozajstným problémom sa stáva skutočnosť, že človek sa odjakživa predčasne ubíja rôznymi sociologickými, psychickými a výživou podmienenými záťažami. Súčasné vedecké poznanie potvrdzuje vplyv všetkých uvedených činiteľov, no popri psychologických a sociálnych faktoroch posúva v súvislosti s procesom starnutia do rozhodujúcej úlohy náš spôsob života, najmä stravovanie.

Psychika ako jeden zo základných pilierov nášho zdravia 
MUDr. Jozef Kraus

Z historických prameňov ľudstva vieme, že celý Kozmos bol stvorený v dokonalej harmónii. Tak isto človek, ako integrálna súčasť Univerza, sám v sebe aj s ostatným svetom bol v harmonickej rovnováhe. Stvoriteľ prv než stvoril človeka pripravil mu všetko pre jeho zdravý a šťastný život. Človek bol stvorený tak, aby sa tešil z vynikajúceho zdravia a nie aby bojoval s chorobami a so smrťou. Avšak človek hneď na počiatku svojich dejín porušil harmóniu, ako v sebe, tak i s okolím. Skazilo sa ľudské srdce (centrum duše) a vôľa sa naklonila k zlému. Srdce človeka je strediskom citového a duchovného života.

Prečo sa máme správať k sebe pekne
PhDr. Anna krausová

Názov tohto môjho príhovoru skrsol vo mne náhle – nečakane, aj keď som dlho nevedela čo bude jeho obsahom. Skôr ako po obsahu, pátrala som po príčine, prečo sa v mojej mysli vynorila práve táto myšlienka.
Možno to súvisí s biblickým, že láska k našim blízkym sa odvíja od nášho vzťahu k sebe samým (Dekalog: „Miluj svojho blížneho ako seba samého“).

Osteoporóza – tichý zlodej kostí
MUDr. Miloš Matej

Aké sú jej príčiny? Je možné ovplyvniť ju? Ako sa jej brániť? Ako ju liečiť ?
Osteoporózu zaraďujeme do skupiny metabolických chorôb v tomto prípade systému kostí, ktorá sa prejaví zníženým obsahom kostnej hmoty a narušením mikroarchitektúry kosti, ktorej následkom je zvýšenie ich lomivosti a tým rizika zlomenín už pri minimálnom traumate (definícia Svetovej zdravotníckej organizácie WHO). Podkladom toho je, že kosť je metabolicky trvale aktívna aj keď sa nám zdá, že sa nemení. Počas celého života prebiehajú v nej prestavbové zmeny, kostná remodelácia – novotvorba a odbúravanie, ktorou sa v priebehu 6 – 7 rokov všetky kosti úplne vymenia.

Sacharidová zelenina miesto lepkovej pšenice
Ing. Jaroslav Pížl

Môže si rozumný tvor dobrovoľne podrezávať konár na ktorom sedí? Môže si ničiť to čo ho dennodenne živí? Rozumný isto nie, napriek tomu skutočnosť posúďte sami.
Starých Egypťanov prezývali „chlebožrúti“, ale aj my sme dnes predsa taký istí, ak nie ešte žravejší. Chlieb jeme 2 – 3-krát denne a pšenicu pretvorenú do podoby bagiet, žemlí, cestovín, knedlí, koláčov ale i dokonca v mäsových výrobkoch možno ešte častejšie. Egyptská civilizácia ale na jedenie chleba nedoplatila, zatiaľ čo naša je ním, presnejšie pšenicou, ohrozená.

Obezita – epidémia 21. storočia
MUDr.Ignác Škereň

Obezita sa na celom svete považuje za najrozšírenejšie ochorenie, ktoré postihuje nielen ekonomicky rozvinuté ale aj rozvojové krajiny a právom sa považuje za epidémiu 21. storočia. Dotýka sa nielen dospelého obyvateľstva ale postihuje aj deti a dospievajúcu mládež. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje obezitu za najväčší zdravotný problém súčasnosti. V

Výživa a zdravie krvi
prof. Ing. Dušan Zachar

Výživa človeka sa uskutočňuje prostredníctvom prijímania potravy, tekutín, najmä vody a kyslíka z ovzdušia, ktoré dýchame. Ide o aktívny styk organizmu s vonkajším prostredím. Medzi významné činitele vonkajšieho prostredia patrí aj svetelná a tepelná energia, žiarenie, ale aj hluk, vzťahy medzi ľuďmi a prírodou, stres a iné činitele.

Nekrátené prednášky sa nachádzajú v publikácii Životosprávou ku zdraviu ŠVZ, 2017.

Doteraz boli vydané nasledovné publikácie:

Kopem si hrob nožom a vidličkou (1992),
Výživou ku zdraviu (1993),
Zdravie pre všetkých (1994),
O imunitnom systéme (1995),
O alergických chorobách (1996),
Civilizačné choroby (1997),
Potraviny – naše lieky (1998),
Životný štýl, najčastejšia príčina predčasnej smrti (1999),
Ľudia pre tretie tisícročie (2000),
Pripravme si budúcnosť (2001),
Spoznajme svoje slabé stránky (2002),
Aká bude cena zdravia (2003),
Ako a prečo starneme (2004),
Energia - základ života (2005),
Voľné radikály a antioxidanty - hrozba a ochrana (2006).
Naše kĺby, naše kosti (2007)
Detoxikácia - cesta ku zdraviu (2008)
Detoxikácia (2009)
Výživou proti rakovine (2010)
Obezita (2011)
Potrava, pohyb, psychika (2012)
Schudnime navždy! (2013)
Detoxikáciou ku zdraviu (2014)
Starajme sa o svoje zdravie! (2016)

Publikácie si môžete objednať prostredníctvom ponukového listu.

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.