Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
 
   Úvod
   Prednášky
   Prednášky 2017
   Prednášky 2016
   Prednášky 2014
   Prednášky 2013
   Prednášky 2012
   Prednášky 2011
   Prednášky 2010
   Prednášky 2009
   Prednášky 2008
   Prednášky 2007
   Prednášky 2006
   Prednášky 2005
   Kontakt

 oznam
posledná zmena
1.6.2016

 

Prednášky 2016

Ponukový list

 

Starajme sa o svoje zdravie!

Obsah 3

Predhovor 5

Zborník prednášok 7
   Božena Bušová: Očné sviky podľa MUDr.W.H.Batesa
   Vladimír Červenák: Etikoterapiou, rozpoznaním pravdy o sebe k zdraviu 13
   Štefan Farský: Obezita, jej kardiovaskulárne dôsledky a nefarmakologická liečba 18
   Mária Fulová: Detoxikácia - cesta ku zdraviu 26
   Mária Fulová: Návrh stravovania 31
   Mária Kleňová: Diabetes mellitus 33
   Štefan Košlík: Príčiny vzniku a účinky voľných radikálov 40
   Jozef Kraus: Podiel psychiky na alergických ochoreniach chrbtice 47
   Anna Krausová: V zdravom tele zdravý duch 54
   Pavol Mazúr: Liečba kožných ochorení fytoterapiou 61
   Jaroslav Pížl: Ako schudnúť natrvalo 68
   Ignác Škereň: Detoxikácia - celoživotný program 78
   Ignác Škereň: Alkohol ako liek 81

Vaše príbehy 85
   Vaše príbehy 86

Malý receptár 89
   Banánová bábovka 90
   Tagliatelle cestoviny so šampiňónmi a hľúzovkovým pestom 91
   Mrkvovo-petržlenový krém 92
   Timbale s avokádom a tuniakom 93
   Mrkvové bochníčky 94
   Makový dezért 94

Záver 95

 

 

Očné sviky podľa MUDr.W.H.Batesa
MUDr.Božena Bušová
  

Oko je osobitný orgán, v ktorom sa premieňa svetlo na elektrochemický impulz. Tento impulz sa dešifruje v zrakovom centre mozgu. Dobrý zrak a zdravie oka závisia od neporušenej mikrocirkulácie oka (mikro preto, lebo cirkulácia je voľným okom neviditeľná a  neporušená preto, lebo len neporušená mikrocirkulácia môže zabezpečiť dostatok kyslíka očným tkanivám).


Etikoterapiou, rozpoznaním pravdy o sebe k zdraviu
Mgr. Vladimír Červenák

Aby sme dobre porozumeli tomu, akým psychickým stavom je nedôvera, upresníme na úvod, čo je jej opakom, teda čo je dôvera? Dôvera je oprávnená viera, teda taká, ktorá ma dôvodné opodstatnenie, teda viera s dôvodom pre vieru je dôverou. Tým dôvodom je poznanie. Teda nie slepá viera, ale viera podložená skúsenosťou, poznaním, pochopením, je dôverou.

 

Obezita, jej kardiovaskulárne dôsledky a nefarmakologická liečba
MUDr.Štefan Farský
  

Redukcia hmotnosti nie je jednoduchá záležitosť a vyžaduje systematický a odborný prístup. Základom je stanovenie si reálneho cieľa. V rodinách, kde boli obézni aj predkovia a kde bol celý život obézny aj pacient so srdcovocievnym ochorením si nemôžeme postaviť za cieľ dosiahnuť ideálnu hmotnosť. Ďalej je dôležité vypracovať časový plán postupnej redukcie hmotnosti.


Detoxikácia - cesta ku zdraviu
MUDr.Mária Fulová
  
 

Čo všetko nás napadne pri slove pôst? Hlad, slabosť, triaška, mdloby? Možno každý, kto sa ešte nepostil pociťuje pri tomto slove rôzne obavy. V skutočnosti sa všetci pravidelne postime, len si to neuvedomujeme. Väčšina ľudí v noci spí – a postí sa. Nočný pôst je prirodzenou súčasťou života, takou prirodzenou, že ju ani nevnímame.

Návrh stravovania
MUDr.Mária Fulová
 

Našou potravinovou základňou je surové ovocie, zelenina, obilniny, orechy a olejnaté semená. Surové zložky by mali tvoriť 75% denného jedla, zvyšných 25% môže (ale nemusí) tvoriť tepelne spracované (varené) jedlo. Dôležitý je príjem tekutín.   

 

Diabetes mellitus
Ing.Mária Kleňová

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce civilizačné choroby patrí porucha látkovej premeny, metabolizmu glukózy – cukrovka (Diabetes mellitus). Výskyt cukrovky sa za ostatných 40 rokov v slovenskej populácii zvýšil takmer 4- násobne. V celosvetovom meradle sa uvádza, že dnes počet osôb s lekársky zisteným diabetom dosahuje hranicu 200 mil. Podľa odhadov to v roku 2025 bude už hrozivých 333 mil. osôb. Cukrovka síce nefiguruje medzi najčastejšími príčinami úmrtia tak ako choroby srdca a ciev alebo onkologické ochorenia, no zaraďuje sa hneď po nich čo do nákladnosti liečenia. V súčasnosti je to 90 miliárd eur ročne.

Príčiny vzniku a účinky voľných radikálov
MUDr.Štefan Košlík

Zdravie znamená schopnosť vysporiadať sa s choroboplodnými vplyvmi. Inými slovami choroba je dôsledkom toho, že choroboplodné vplyvy sú silnejšie než naša schopnos ť odolávať im. Jedným z činiteľov, ktoré môžu poškodzovať náš organizmus sú voľné radikály. Radikály sú zložky, ktoré sa odštiepili z chemickej zlúčeniny a chovajú sa ako samostatné molekuly. Tieto majú tendenciu spojiť sa v nové väzby. Voľné radikály sú látky, ktoré sa ešte nespojili s inými látkami a sú veľmi nestabilné.

Podiel psychiky na alergických ochoreniach chrbtice
MUDr.Jozef Kraus

Bolesti v chrbtici sú jedným z fenoménov našej doby. V posledných desaťročiach bolesťami chrbtice trpí stále väčšie percento obyvateľstva. Každý tretí pacient v ambulancii praktického lekára má vertebrogenné ťažkosti. Vzhľadom na veľké percento výskytu týchto ochorení, dĺžku pracovnej neschopnosti, čiastočnú a plnú invaliditu mladých ľudí, sa choroby chrbtice stávajú nielen medicínskym, ale i sociálnym a ekonomickým problémom súčasnosti.

V zdravom tele zdravý duch
PhDr.Anna krausová

Tento známy, možno v určitom zmysle aj trochu ošúchaný slogan, nesie v sebe dávnu skúsenosť ľudstva a má pre nás určité posolstvo. Neprejdime ho povrchne, hovorí nám o prepojení, o úžasnej jednote a harmónii medzi našou telesnou, psychickou i duchovnou podstatou. Ak sa táto harmónia na niektorej úrovni naruší, pocíti to aj celok – človek, ktorý vynakladá potom úsilie dať opäť všetko na správnu mieru. Ak takéto prepojene existuje, potom by nám mohol byť blízky aj obrátený výrok: „Zdravý duch udržiava zdravé telo“.

Liečba kožných ochorení fytoterapiou
Mgr.Pavol Mazúr

Koža človeka má plochu asi 2 m2 a hmotnosť asi 4 kg. Je našim najväčším orgánovým systémom, ktorý plní ochrannú, zmyslovú, vylučovaciu, regulačnú a syntetickú funkciu. Je to dôležitý orgán, ktorým sme spojení s vonkajším prostredím, ale zároveň aj oddelení od jeho nepriaznivých vplyvov. Koža nám sprostredkuje lahodný, príjemný, ale niekedy aj nepríjemný a bolestivý vnem, ktorá nás informuje alebo vystríha pred ohrozením nášho tela. Zvýraznením dôležitosti kože je určite starodávne vyjadrenie „ide mu o kožu“, keď niekomu ide o život.


Ako schudnúť natrvalo
Ing. Jaroslav Pížl

Je dobre sa opýtať každého kto zamýšľa chudnúť: „Čo je viac, byť štíhly ako model z módneho časopisu a či zdravie?“ Otázka je namieste, pretože chudnutie podľa stoviek ponúkaných zaručených až zázračných diét prevažne vedie k psychickému týraniu sa, k psychickej i fyzickej traume už počas samotného diétovania, ktorá často vyvrcholí buď rezignáciou na chudnutie už v jej priebehu ak kilá nejdú dostatočne rýchlo dolu alebo frustráciou, keď sa po traumatizujúcej diéte kilá rýchlo a ešte vo väčšej miere vrátia späť s tým rozdielom, že nakoniec budeme mať viac tukov a menej svaloviny ako predtým, ale ako bonus za pretrpenie diéty nám často zostanú ešte aj vážne telesné i psychické problémy.

 

Detoxikácia - celoživotný program
MUDr.Ignác Škereň

Detoxikácia umožňuje organizmu vytvárať priaznivé podmienky pre vlastné liečivé sily, aby si usporiadali narušené funkcie a procesy v chorom organizme. Je to systém, veda, ktorá skúma ako jednotlivé chemické látky v tele reagujú. Zahŕňa rovnako fyziku, ale aj energetické systémy prostredia, človeka samého, ako aj energiu potravín, ktoré konzumuje. Snaží sa o harmonizáciu procesov vo fyzickom tele, ale aj o harmonizáciu mysle a emócií. Zbavuje telo acidózy, škodlivých toxínov a chemikálií, nahromadených hlienov, ako aj škodlivých parazitov. Na úrovni myslenia odstraňuje nutkavé myšlienky a očisťuje emócie. Toto všetko nemožno dosiahnuť žiadnym chemickým prostriedkom, alebo nutričným doplnkom, ktorý by nahradil potravu. Chémia, fyzika a fyziológia opakovane dokazujú, že pre človeka a jeho zdravie najdôležitejšou stravou je ovocie, zelenina, orechy a semená.

Alkohol ako liek
MUDr.Ignác Škereň

Alkohol poznáme najčastejšie z jeho negatívnej stránky. Často sa označuje ako metla ľudstva, je príčinou mnohých ochorení, ale môže sa stať aj drogou, ktorá devastuje osobnosť a charakter, so všetkými dôsledkami pre postihnutého, ale aj pre jeho najbližšie okolie a spoločnosť. Alkohol však môže mať aj priaznivé účinky na organizmus, ako si to neskôr povieme.

Nekrátené prednášky sa nachádzajú v publikácii Starajme sa o svoje zdravie! ŠVZ, 2016.

Doteraz boli vydané nasledovné publikácie:

Kopem si hrob nožom a vidličkou (1992),
Výživou ku zdraviu (1993),
Zdravie pre všetkých (1994),
O imunitnom systéme (1995),
O alergických chorobách (1996),
Civilizačné choroby (1997),
Potraviny – naše lieky (1998),
Životný štýl, najčastejšia príčina predčasnej smrti (1999),
Ľudia pre tretie tisícročie (2000),
Pripravme si budúcnosť (2001),
Spoznajme svoje slabé stránky (2002),
Aká bude cena zdravia (2003),
Ako a prečo starneme (2004),
Energia - základ života (2005),
Voľné radikály a antioxidanty - hrozba a ochrana (2006).
Naše kĺby, naše kosti (2007)
Detoxikácia - cesta ku zdraviu (2008)
Detoxikácia (2009)
Výživou proti rakovine (2010)
Obezita (2011)
Potrava, pohyb, psychika (2012)
Schudnime navždy! (2013)
Detoxikáciou ku zdraviu (2014)

Publikácie si môžete objednať prostredníctvom ponukového listu.

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.