Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
 
   Úvod
   Prednášky
   Prednášky 2018
   Prednášky 2017
   Prednášky 2016
   Prednášky 2014
   Prednášky 2013
   Prednášky 2012
   Prednášky 2011
   Prednášky 2010
   Prednášky 2009
   Prednášky 2008
   Prednášky 2007
   Prednášky 2006
   Prednášky 2005
   Kontakt

 oznam
posledná zmena
15.4.2018

 

Prednášky 2018

Ponukový list

 

Detoxikáciou ku zdraviu

Obsah   3

Predhovor   5

Zborník prednášok   7
  J. Delinčák: Poznávame sami seba    9
  M. Fulová: Detoxikáciou ku zdraviu   18
  M. Fulová: Návrh stravovania   23
  M. Kleňová: Praktické návody pre detoxikáciu a regeneráciu organizmu    25
  J. Kraus: Detoxikácia psychiky, psychohygiena a psychoprofylaxia   30
  A. Krausová: To čo robíme, určuje ako a koľko budeme žiť    40
  R. Moravčík: Význam včiel pre prírodu, človeka a spoločnosť   47
  J. Pížl: Prirodzená detoxikácia pre zdravie, krásu a dlhú mladosť    54
  G. Sabolová: Klamlivé označovanie potravín   60
  I. Škereň: Tráviaci systém a detoxikácia organizmu    6
8
  Ukončenie pôstu   75

Vaše príbehy   77
  Vaše príbehy   78

Malý receptár    83
  Smoothie    84
  Koktail zo sójového mlieka    85
  Orechová omáčka   85
  Makový dezert    86
  Šalát z jačmenných krúpov a kyslej kapusty   86
  Orechové mlieko   87
  Kyslá kapusta so sójovým syrom   87
  Šípkový nápoj    88
  Malinová torta   88
  Šalát z kyslej kapusty a fazule    89
  Šalát z kyslej kapusty s jablkam   i 89
  Zelený nápoj   90

Záver   91

 


PhDr. Ján Delinčák
Poznávame sami seba
  
 

Sebapoznávanie je začiatkom pre vlastnú zmenu, sebareguláciu a sebavýchovu. Určitým predstupňom poznávania seba samého je sebauvedomenie. Uvedomenie si seba samého nenastáva u človeka automaticky s jeho vznikom, ale je výsledkom určitého vývinu. Nachádza sa v aktuálnom vedomom vnímaní svojich prejavov, reakcií, správania, prežívania, pocitov, citov, myšlienok...

 

Detoxikáciou ku zdraviu
MUDr. Mária Fulová
 

Čo všetko nás napadne pri slove pôst? Hlad, slabosť, triaška, mdloby? Možno každý, kto sa ešte nepostil pociťuje pri tomto slove rôzne obavy. V skutočnosti sa všetci pravidelne postíme, len si to neuvedomujeme. Väčšina ľudí v noci spí – a postí sa. Nočný pôst je prirodzenou súčasťou života, takou prirodzenou, že ju ani nevnímame. (Počas dňa by sme asi nevydržali 7–9 hodín bez jedla ako je to v noci).

 

Návrh stravovania
MUDr. Mária Fulová
 

Našou potravinovou základňou je surové ovocie, zelenina, obilniny, orechy a olejnaté semená. Surové zložky by mali tvoriť 75% denného jedla, zvyšných 25% môže (ale nemusí) tvoriť tepelne spracované (varené) jedlo. Dôležitý je príjem tekutín.   

 

Ing. Mária Kleňová
Praktické návody pre detoxikáciu a regeneráciu organizmu

Ekologické problémy, rýchle životné tempo, neracionálne stravovanie a nerešpektovanie zákonov prírody už stačili poznamenať zdravie človeka v negatívnom zmysle, privodili nahromadenie toxických produktov a syndróm autointoxikácie organizmu. Nahromadenie toxických produktov nielenže oslabuje našu životnú silu, ale má priamy vplyv na fyziologické funkcie vnútorných orgánov a v konečnom dôsledku spôsobuje aj poruchy sprevádzané bolesťami alebo rôznymi chronickými ochoreniami.

 

Detoxikácia psychiky, psychohygiena a psychoprofylaxia
MUDr. Jozef Kraus

Životné tempo civilizovanej časti sveta sa neustále zvyšuje, čo sa prejavuje aj v zhoršovaní našej psychickej kondície. Dennodenne nás sprevádzajú problémy, nedorozumenia, nepochopenia a iné stresy najrôznejšej intenzity či charakteru, čo vlastne predstavuje „intoxikáciu našej psychiky“.

 

To čo robíme, určuje ako a koľko budeme žiť
PhDr. Anna Krausová

Ľudský život je naprogramovaný na dlhovekosť – približne na 130 rokov. Od spôsobu, ako človek so svojim telom zaobchádza závisí, či zostarne fyziologicky, alebo ochorie a predčasne zomrie.
Každý hnev, každý stres, neprimeraná strava, prílišná „civilizačná pohodlnosť“ a každé neprirodzené, teda životu nepriateľské správanie, odpisuje z konta nášho života, až napokon zostáva len zlomok pôvodného programu.

 

Význam včiel pre prírodu, človeka a spoločnosť
Rudolf Moravčík

Život včiel na Zemi je zdokumentovaný cca 150 mil. rokov. Do tohto obdobia na Zemi rástli divokorastúce stromy a kry, ktoré slúžili na obživu terajšej živočíšnej ríše napr. dinosaurov. Nevyhnutnosť pôsobenia včiel je spájaná s vývojom cudzoopelivých kvetov stromov a krov. Tieto pre svoj vývoj, regeneráciu a rozmnožovanie potrebovali opelenie, ktoré v rozhodujúcej miere vykonávali včely.Prirodzená detoxikácia pre zdravie, krásu a dlhú mladosť
Ing. Jaroslav Pížl

Detoxikácia je vlastne ľudovopovedané odjedovatenie organizmu, zbavenie ho jedovatých a odpadových látok, ktoré doň rôznym spôsobom vnikajú alebo v ňom aj vznikajú. Ale prečo až v dnešnej dobe sme vlastne objavili, že sa potrebujeme detoxikovať? Veď keby takéto “cieľavedomé” odstraňovanie toxínov z organizmu bolo apriori pre človeka tak nevyhnutné a nerobili by sme ho od počiatku našej existencie, tak by sme tu dnes už neboli, dávno by sme sa samootrávili.

 

Klamlivé označovanie potravín 
RNDr. Mgr. Gabriela Sabolová

Zákaz klamlivého označovania potravín je prirodzene zakotvený aj v európskej potravinovej legislatíve. Podľa nariadenia 178/2002/EC sa potravinové právo EÚ zameriava primárne na ochranu záujmov spotrebiteľa, pričom mu poskytne podklady na informované rozhodnutia v súvislosti s potravinami, ktoré konzumuje.

 

Tráviaci systém a detoxikácia organizmu
MUDr.Ignác Škereň

Tráviaci trakt človeka sa prirovnáva ku koreňovému systému rastlín. Tak ako rastliny čerpajú energiu a živiny cez svoje korene zo zeme, tak aj ľudský organizmus žije, rastie a vykonáva všetky svoje funkcie z toho čo načerpá zo živín, ktoré sa vytvárajú v tráviacom systéme. Od toho z akého materiálu, z akých potravín sa živiny tvoria, bude závisieť aj život a jeho vonkajšie prejavy.

Nekrátené prednášky sa nachádzajú v publikácii Detoxikáciou ku zdraviu ŠVZ, 2018.

 

Doteraz boli vydané nasledovné publikácie:

Kopem si hrob nožom a vidličkou (1992),
Výživou ku zdraviu (1993),
Zdravie pre všetkých (1994),
O imunitnom systéme (1995),
O alergických chorobách (1996),
Civilizačné choroby (1997),
Potraviny – naše lieky (1998),
Životný štýl, najčastejšia príčina predčasnej smrti (1999),
Ľudia pre tretie tisícročie (2000),
Pripravme si budúcnosť (2001),
Spoznajme svoje slabé stránky (2002),
Aká bude cena zdravia (2003),
Ako a prečo starneme (2004),
Energia - základ života (2005),
Voľné radikály a antioxidanty - hrozba a ochrana (2006).
Naše kĺby, naše kosti (2007)
Detoxikácia - cesta ku zdraviu (2008)
Detoxikácia (2009)
Výživou proti rakovine (2010)
Obezita (2011)
Potrava, pohyb, psychika (2012)
Schudnime navždy! (2013)
Detoxikáciou ku zdraviu (2014)
Starajme sa o svoje zdravie! (2016)
Životosprávou ku zdraviu (2017)

Publikácie si môžete objednať prostredníctvom ponukového listu.

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.