Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
 
   
   Úvod
   Prihlášky na kurzy
   Kurzy-Senec
   Kurzy-Piešťany
   Kurzy-V.Tatry
   Kurzy-Nimnica
   Kurzy-Harmónia
   Kurzy-Jasná
   Zájazd Vodice
   Zájazd Santiago
   Foto - Kurzy 2020 
   Foto - Kurzy 2019 
   Foto - Kurzy 2018 
   Foto - Kurzy 2017 
   Foto - Kurzy 2016 
   Foto - Kurzy 2015 
   Foto - Kurzy 2014
   Foto - Kurzy 2013
   Foto - Kurzy 2012
   Kontakt

 oznam

 Kurzy 2020

posledná zmena
15.5.2021

Na prednáške

Hotel Ski and Wellness Residence Družba

Aquapark Senec

Kúpele Nimnica

Hotel Magnólia Piešťany

Grand Hotel Bellevue

Túra na Kuklu

Meranie

Cvičenie

DETOXIKAČNÉ KURZY 2021

 

 

    Vzhľadom na vývoj pandémie Covid-19 sme doteraz kurzy nevyhlásili, pri súčasnom priaznivom vývoji pandémie (okres Senec bude od budúceho týždňa v oranžovej farbe), pri dodržiavaní nariadení štátnych orgánov, rešpektujúc odporúčania epidemiológov opäť plánujeme detoxikačné kurzy.

 

 

     Doterajšie kurzy sa uskutočnili v Centre ďalšieho vzdelávania UK v Modre - Harmónii, podrobné informácie nájdete tu,

     tiež v Jasnej v Nízkych Tatrách, podrobné informácie nájdete tu,

     v hoteli Magnólia v Piešťanoch, podrobné informácie nájdete tu,

     v Hoteli Zátoka v Senci, podrobné informácie nájdete tu,

     v Kúpeľoch Nimnica, podrobné informácie nájdete tu,

     vo Vysokých Tatrách v Grand Hoteli Bellevue v Hornom Smokovci, podrobné informácie nájdete tu,

     poznávací a pútnický zájazd do Santiago de Compostela sa uskutočnil v Španielsku, podrobné informácie nájdete tu,

     wellness pobyt v Chorvátsku vo Vodiciach, podrobné informácie nájdete tu.


    Spôsob a dĺžku hladovania treba pod dohľadom lekára prispôsobiť zdravotnému stavu pacienta. Pri chronických a dlhotrvajúcich ochoreniach jednorazový pôst nestačí, aj keď nám pomôže k zreteľnému zlepšeniu zdravia. Tu je potrebné opakované využitie pôstu, 3–4 týždne máme racionálnu stravu, potom jeden týždeň pôstu. Toto opakujeme niekoľkokrát, najlepšie dovtedy, kým choroba úplne neustúpi.

    Preventívne pôstenie si rozdelíme na 3–4 týždenné pôsty v priebehu celého roka, vhodné je dodržiavať každý týždeň jeden odľahčovací alebo pôstny deň, prípadne raz za mesiac 2–3 pôstne dni (pôstny víkend).

    Po ukončení pôstu nastupuje obdobie prechodu na bežnú stravu. Tento prechod je veľmi dôležitý – môže výsledok pôstu posilniť alebo oslabiť. Správne má prechod trvať toľko dní, koľko sme sa postili, musí byť jemný – ako prvé jedlo po pôste je vhodné nastrúhané alebo rozmixované surové ovocie (nie banány). V ďalších dňoch potom pomaly zvyšujeme dávky a pridávame postupne ďalšie jedlo.
    V zahraničí sú známe početné sanatória kde základnou terapiou je liečebné hladovanie. Rovnako dôležité sú aj preventívne pobyty. Na Slovenku zatiaľ takéto zariadenie nemáme. Je to veľká škoda, mohli by sme zmierniť utrpenie tisícov chorých a ešte aj ušetriť veľkú finančnú čiastku pre núdznych. V Nemecku, vo Švajčiarsku, v Škandinávii ale aj v Rusku sú špeciálne zariadenia kde základnou liečebnou metódou je pôst. Pri vysokom výskyte srdcovocievnych ochorení na Slovensku by masovejšie využívanie tejto jednoduchej metódy mohlo byť veľmi užitočné. Posúva sa vek odchodu do dôchodku. Byť zdravý aj po šesťdesiatke sa stáva nevyhnutnosťou, veď chronické ochorenia v produktívnom veku prinášajú okrem utrpenia aj výraznú zmenu sociálneho postavenia nielen samotného pacienta ale aj celej jeho rodiny. Príbehy účastníkov detoxikačných pobytov si môžete pozrieť tu.

 

 

 

 

 

 

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

hore

späť

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.