Tieto stránky sú optimalizované pre prehliadač Internet Explorer                    III kontakt IIII
   Úvod
   Naši spolupracovníci
   Aktivity
   Poradňa
   Recepty
   Liečení pacienti
   Prednášky
   Prihlášky do ŠVZ
   XX. LS
   Kurzy
   Detoxikácia-Harmónia
   Detoxikácia-Jasná
   Detoxikácia-Piešťany
   Detoxikácia-Senec
   Detoxikácia-Nimnica
   Prihlášky na kurzy
   Prečítajte si
   Literatúra
   Archív
   Kniha návštev
   Kniha receptov

 oznam
posledná zmena
13.2.2011

Štúdijné stredisko

Na prednáške

Modra - Pomník Ľ.Štúra

Hotel Družba Jasná,

Na Lukovú

Hotel Máj Piešťany

Hotel Senec Relax

Kúpele Nimnica

Foto - Detoxikačné kurzy 2010

DETOXIKAČNÉ KURZY 2011

    Ak ste si už stihli prelistovať zborník prednášok, našli ste tam aj výpovede niektorých účastníkov deto-xikačných pobytov, ktoré sa uskutočnili v Modre-Harmónii. Ich zdravotný stav sa výrazne zmenil – bolo to neraz veľké prekvapenie nielen pre samotných účastníkov, ale aj pre ich lekárov (veď niektorí účastníci prišli aj napriek nesúhlasu alebo zákazu svojho lekára). Zbavili sa veľkého množstva zbytočných kilogramov, tabletiek, inzulínu, ale aj bolestí, trápenia, neistoty, bezmocnosti a ich život má dnes oveľa vyššiu kvalitu ako pred niekoľkými mesiacmi. Ako je možné, že pacienti s dlhodobými ochoreniami (vysoký tlak – liečený 25 rokov ustúpil, ustúpila cukrovka liečená 14 rokov, zmizol zastaralý ekzém, ubudlo 30 kg nadváhy) si dokázali opäť vybudovať zdravie alebo si aspoň výrazne zlepšili svoj zdravotný stav?

    Počas detoxikácie účastníci zbavili svoje telo odpadových látok, obnovil sa bunečný metabolizmus, zlep-šili sa funkcie orgánov a naplno sa rozbehol ozdravný proces. Zmena prebieha na úrovni telesnej i dušev-nej, pôst mierni hnev, prebúdza súcit, dodáva myšlienkam jasnosť, robí telo pružným, lieči bolesti, blaho-darne pôsobí na zmyslové orgány (oči, uši).

    Väčšina ľudí nemá informácie o liečebných účinkoch pôstu. Pritom je to veľmi účinná metóda, ktorá si dokáže poradiť s mnohými chronickými chorobami. Samozrejme, aj preventívne účinky sú rovnako efe-ktívne. Liečenie pôstom sa používalo už od čias Hippokrata (460 rokov pred n.l) a používa sa nepretržite do dnešnej doby, žiaľ iba v niektorých lokalitách. U nás sa ešte len začínajú využívať nespočetné účinky tejto jednoduchej a finančne nenáročnej liečebnej metódy.

    Detoxikačné pobyty (v tabuľke vyznačené bledomodrou farbou) sa uskutočnia v Centre ďalšieho vzdelávania UK v Modre - Harmónii. Podrobné informácie nájdete tu.

    Detoxikačné pobyty (v tabuľke vyznačené červenou farbou) sa uskutočnia v Hoteli Družba Jasná v Nízkych Tatrách. Podrobné informácie nájdete tu.

    Detoxikačné pobyty (v tabuľke vyznačené zelenou farbou) sa uskutočnia v hoteli Máj v Piešťanoch. Podrobné informácie nájdete tu.

    Detoxikačné pobyty (v tabuľke vyznačené modrou farbou) sa uskutočnia v Hoteli Senec Relax. Podrobné informácie nájdete tu.

    Detoxikačné pobyty (v tabuľke vyznačené modrou farbou) sa uskutočnia v Kúpeľoch Nimnica. Podrobné informácie nájdete tu.


    Spôsob a dĺžku hladovania treba prispôsobiť zdravotnému stavu pacienta. Pri chronických a dlhotrva-júcich ochoreniach jednorazový pôst nestačí, aj keď nám pomôže k zreteľnému zlepšeniu zdravia. Tu je potrebné opakované využitie pôstu, 3–4 týždne máme racionálnu stravu, potom jeden týždeň pôstu. Toto opakujeme niekoľkokrát, najlepšie dovtedy, kým choroba úplne neustúpi.

    Preventívne postenie si rozdelíme na 3–4 týždenné pôsty v priebehu celého roka, vhodné je dodržiavať každý týždeň jeden odľahčovací alebo pôstny deň, prípadne raz za mesiac 2–3 pôstne dni (pôstny víkend).

    Po ukončení pôstu nastupuje obdobie prechodu na bežnú stravu. Tento prechod je veľmi dôležitý – môže výsledok pôstu posilniť alebo oslabiť. Správne má prechod trvať toľko dní, koľko sme sa postili, musí byť jemný – ako prvé jedlo po pôste je vhodné nastrúhané alebo rozmixované surové ovocie (nie banány). V ďalších dňoch potom pomaly zvyšujeme dávky a pridávame postupne ďalšie jedlo.
    V zahraničí sú známe početné sanatória kde základnou terapiou je liečebné hladovanie. Rovnako dôležité sú aj preventívne pobyty. Na Slovenku zatiaľ takéto zariadenie nemáme. Je to veľká škoda, mohli by sme zmierniť utrpenie tisícov chorých a ešte aj ušetriť veľkú finančnú čiastku pre núdznych. V Nemecku, vo Švajčiarsku a najmä v Škandinávii sú špeciálne zariadenia kde základnou liečebnou metódou je detoxikácia. Pri vysokom výskyte srdcovo–cievnych ochorení na Slovensku by masovejšie využívanie tejto jednoduchej metódy mohlo byť veľmi užitočné. Posúva sa vek odchodu do dôchodku. Byť zdravý aj po šesťdesiatke sa stáva nevyhnutnosťou, veď chronické ochorenia v produktívnom veku prinášajú okrem utrpenia aj výraznú zmenu sociálneho postavenia nielen samotného pacienta ale aj celej jeho rodiny.

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.