Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
 
   Úvod
   Foto-detox
   8.1.-14.1.2010
   5.3.-11.3.2010
   12.3.-18.3.2010
   16.4.-22.4.2010
   30.4.-6.5.2010
   8.5.-14.5.2010
   15.5.-21.5.2010
   29.5.-4.6.2010
   5.6.-11.6.2010
   12.6.-18.6.2010
   2.7.-8.7.2010
   20.8.-26.8.2010
   17.9.-23.9.2010
   24.9.-30.9.2010
   8.10.-14.10.2010
   15.10.-21.10.2010
   Kurzy

Foto-detox.kurzy 2010

8.1.-14.1.2010    Hotel Máj Piešťany

5.3.-11.3.2010    Hotel Senec Relax

12.3.-18.3.2010    Hotel Senec Relax

16.4.-22.4.2010    Kúpele Nimnica

30.4.-6.5.2010    Hotel FIS Jasná

8.5.-14.5.2010    Modra-Harmónia

15.5.-21.5.2010    Modra-Harmónia

29.5.-4.6.2010    Modra-Harmónia

5.6.-11.6.2010    Modra-Harmónia

12.6.-18.6.2010    Modra-Harmónia

2.7.-8.7.2010    Hotel FIS Jasná

20.8.-26.8.2010    Hotel FIS Jasná

17.9.-23.9.2010    Modra-Harmónia

24.9.-30.9.2010    Modra-Harmónia

8.10.-14.10.2010    Modra-Harmónia

15.10.-21.10.2010    Modra-Harmónia

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.