Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
 
   
   Úvod
   Naši spolupracovníci
   Aktivity
   Poradňa
   Recepty
   Liečení pacienti
   Prednášky
   Prihlášky do ŠVZ
   XIX. LS
   Kurzy
   Prihlášky na kurzy
   Prečítajte si
   Sme Klobáskovci ...
   Detox dvakrát za rok
   Detox na vlastnej koži
   Zázračná strava
   Môj detox
   Recept na večnú...
   Pôst a detoxikácia
   Kráľovská liečba
   Význam pohybu ...
   Medicína pre 21.stor.
   Životný šýl
   Naša Zita Obezita
   Každý deň 5 porcií ...
   Zázračná lekárka
   Naša poradňa
   Ako si udržať pevné...
   Detoxikácia
   Archív
   Kniha návštev
 oznam
posledná zmena
15.12.2007
Prečítajte si
Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevázkovateľa zakázané.