<
   Úvod
   Naši spolupracovníci
   Aktivity
   Poradňa 
   Recepty
   Liečení pacienti
   Prednášky
   Prihlášky
   XVII. LS
   XVI.LS
   Prečítajte si
   Archív
   Kniha návštev

 oznam
posledná zmena
1.2.2007

Kúpele Nimnica

Kúpele Nimnica

Kúpele Nimnica

Kúpele Nimnica

Priehrada

Priehrada

Priehrada

Záväzná prihláška na XVI.LS

Záväzná prihláška

A/ Prihlasujem sa na XVI. letné stretnutie Školy verejného zdravia (zakrúžkujte termín a ubytovanie):

                      termín                                                           ubytovanie

              a/ 29.7.-4.8.2007                                               e/ I. kategória

              b/ 5.-11.8.2007                                                  f/ II. kategória – 1-lôž.izba

              c/ 12.-18.8.2007                                                g/ II. kategória – 2-lôž.izba

              d/ 2-týždňový pobyt v termíne: _________________________

B/ Náhradný termín, resp. ubytovanie (zakrúžkujte termín a ubytovanie ):

                      termín                                                           ubytovanie

              a/ 29.7.-4.8.2007                                               e/ I. kategória

              b/ 5.-11.8.2007                                                  f/ II. kategória – 1-lôž.izba

              c/ 12.-18.8.2007                                                g/ II. kategória – 2-lôž.izba

              d/ 2-týždňový pobyt v termíne: _________________________

C/ Meno účastníkov (včítane žiadateľa, ak sa pobytu zúčastní)                 Dátum narodenia

1. _______________________________________________             ___________________

2. _____________________________________________________             ______________________

3. _______________________________________________             ___________________

4. _______________________________________________             ___________________

5. _______________________________________________             ___________________

D/ Adresa žiadateľa (na túto adresu budeme zasielať korešpodenciu):

Meno: ______________________________________________________________________

Ulica, číslo domu: _____________________________________________________________

PSČ, mesto: _______ _____   __________________________________________________

Telefónne číslo: ____ ___________________ e-mail :________________________________

Dátum: _____________________                                    Podpis: _____________________

Záväznú prihlášku prosíme do 31.3.2007 odoslať e-mailom na svz@szm.sk, alebo poštou na:

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

späť

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.