Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
 
   Úvod
   Foto-kurzy
   Foto_2009
   Kurzy

Foto kurzy 2009

28.3.-3.4.2009, 3.4.-9.4.2009, 1.5.-7.5.2009, 9.5.-15.5.2009, 15.5.-21.5.2009, 29.5.-4.6.2009,
5.6.-11.6.2009, 26.6.-2.7.2009, 3.7.-9.7.2009, 14.8.-20.8.2009, 21.8.-27.8.2009,         
4.9.-10.9.2009, 11.9.-17.9.2009, 9.10.-15.10.2009, 15.10.-21.10.2009, 23.10.-29.10.2009, 6.11.-12.11.2009, 13.11.-19.11.2009

28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009
28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009
28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009
28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009
28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009
28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009
28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009
28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009
28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009
28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009
28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009 28.3.-9.4.2009
1.-7.5.2009 1.-7.5.2009 1.-7.5.2009
1.-7.5.2009 1.-7.5.2009 1.-7.5.2009
1.-7.5.2009 1.-7.5.2009 1.-7.5.2009
1.-7.5.2009 1.-7.5.2009
9.5.-15.5.2009 9.5.-15.5.2009
9.5.-15.5.2009 9.5.-15.5.2009
9.5.-15.5.2009 9.5.-15.5.2009 9.5.-15.5.2009
9.5.-15.5.2009 9.5.-15.5.2009 9.5.-15.5.2009
15.5.-21.5.2009 15.5.-21.5.2009 15.5.-21.5.2009
15.5.-21.5.2009 15.5.-21.5.2009 15.5.-21.5.2009
15.5.-21.5.2009 15.5.-21.5.2009 15.5.-21.5.2009
15.5.-21.5.2009 15.5.-21.5.2009 15.5.-21.5.2009
29.5.-4.6.2009 29.5.-4.6.2009 29.5.-4.6.2009
29.5.-4.6.2009 29.5.-4.6.2009 29.5.-4.6.2009
29.5.-4.6.2009 29.5.-4.6.2009 29.5.-4.6.2009
29.5.-4.6.2009 29.5.-4.6.2009 29.5.-4.6.2009
5.6.-11.6.2009 5.6.-11.6.2009 5.6.-11.6.2009
5.6.-11.6.2009 5.6.-11.6.2009 5.6.-11.6.2009
5.6.-11.6.2009 5.6.-11.6.2009 5.6.-11.6.2009
5.6.-11.6.2009 5.6.-11.6.2009 5.6.-11.6.2009
26.6.-2.7.2009 26.6.-2.7.200 26.6.-2.7.200
26.6.-2.7.200 26.6.-2.7.200 26.6.-2.7.200
26.6.-2.7.200 26.6.-2.7.200 26.6.-2.7.200
26.6.-2.7.200 Na Červenom Kameni Konečne si odpočinieme
3.7.-9.7.2009 3.7.-9.7.2009 3.7.-9.7.2009
3.7.-9.7.2009 3.7.-9.7.2009 3.7.-9.7.2009
3.7.-9.7.2009 3.7.-9.7.2009 3.7.-9.7.2009
3.7.-9.7.2009 3.7.-9.7.2009 3.7.-9.7.2009
14.8.-20.8.2009 14.8.-20.8.2009 14.8.-20.8.2009
14.8.-20.8.2009 14.8.-20.8.2009 14.8.-20.8.2009
14.8.-20.8.2009 14.8.-20.8.2009 14.8.-20.8.2009
14.8.-20.8.2009 14.8.-20.8.2009 14.8.-20.8.2009
14.8.-20.8.2009 14.8.-20.8.2009
21.8.-27.8.2009 21.8.-27.8.2009 21.8.-27.8.2009
21.8.-27.8.2009 21.8.-27.8.2009 21.8.-27.8.2009
21.8.-27.8.2009 21.8.-27.8.2009 21.8.-27.8.2009
21.8.-27.8.2009 21.8.-27.8.2009 21.8.-27.8.2009
21.8.-27.8.2009 21.8.-27.8.2009 21.8.-27.8.2009
21.8.-27.8.2009 21.8.-27.8.2009 21.8.-27.8.2009
4.9.-10.9.2009 4.9.-10.9.2009 4.9.-10.9.2009
4.9.-10.9.2009 4.9.-10.9.2009 4.9.-10.9.2009
4.9.-10.9.2009 4.9.-10.9.2009 4.9.-10.9.2009
4.9.-10.9.2009 4.9.-10.9.2009 4.9.-10.9.2009
4.9.-10.9.2009 4.9.-10.9.2009 4.9.-10.9.2009
11.9.-17.9.2009 11.9.-17.9.2009 11.9.-17.9.2009
11.9.-17.9.2009 11.9.-17.9.2009 11.9.-17.9.2009
11.9.-17.9.2009 11.9.-17.9.2009 11.9.-17.9.2009
11.9.-17.9.2009 11.9.-17.9.2009 11.9.-17.9.2009
11.9.-17.9.2009 11.9.-17.9.2009 11.9.-17.9.2009
9.10.-15.10.2009 9.10.-15.10.2009 9.10.-15.10.2009
9.10.-15.10.2009 9.10.-15.10.2009 9.10.-15.10.2009
9.10.-15.10.2009 9.10.-15.10.2009 9.10.-15.10.2009
9.10.-15.10.2009 9.10.-15.10.2009 9.10.-15.10.2009
9.10.-15.10.2009 9.10.-15.10.2009 9.10.-15.10.2009
15.10.-21.10.2009 15.10.-21.10.2009 15.10.-21.10.2009
15.10.-21.10.2009 15.10.-21.10.2009 15.10.-21.10.2009
15.10.-21.10.2009 15.10.-21.10.2009 15.10.-21.10.2009
15.10.-21.10.2009 15.10.-21.10.2009
15.10.-21.10.2009 15.10.-21.10.2009 15.10.-21.10.2009
23.10.-29.10.2009 23.10.-29.10.2009 23.10.-29.10.2009
23.10.-29.10.2009 23.10.-29.10.2009 23.10.-29.10.2009
23.10.-29.10.2009 23.10.-29.10.2009 23.10.-29.10.2009
23.10.-29.10.2009 23.10.-29.10.2009 23.10.-29.10.2009
23.10.-29.10.2009 23.10.-29.10.2009 23.10.-29.10.2009
6.11.-12.11.2009 6.11.-12.11.2009 6.11.-12.11.2009
6.11.-12.11.2009 6.11.-12.11.2009 6.11.-12.11.2009
6.11.-12.11.2009 6.11.-12.11.2009 6.11.-12.11.2009
6.11.-12.11.2009 6.11.-12.11.2009 6.11.-12.11.2009
6.11.-12.11.2009 6.11.-12.11.2009 6.11.-12.11.2009
6.11.-12.11.2009 6.11.-12.11.2009 6.11.-12.11.2009
13.11.-19.11.2009 13.11.-19.11.2009 13.11.-19.11.2009
13.11.-19.11.2009 13.11.-19.11.2009 13.11.-19.11.2009
13.11.-19.11.2009 13.11.-19.11.2009 13.11.-19.11.2009
13.-19.11.2009 13.-19.11.2009 13.-19.11.2009

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.