Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
 
   Úvod
   Naši spolupracovníci
   Aktivity
   Poradňa
   Recepty
   Liečení pacienti
   Prihlášky do ŠVZ
   Kurzy 2022
   Prihlášky na kurzy
   Príspevok na rekreáciu
   Darčekový poukaz
   Foto kurzy 2008-2022
   25 letných stretnutí
   Anketa
   Literatúra
   Prečítajte si
   Archív
   Kontakt
oznam
posledná zmena
15.11.2022
najbližšia aktualizácia

1.12.2022

MUDr. Mária Fulová

Škola verejného zdravia

Tento rok uplynulo už 30 rokov odkedy sme sa prvý raz stretli na I. Letnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v auguste 1992 v Senci. Odvtedy sme sa pravidelne stretávali na letných stretnutiach a neskôr aj na detoxikačných kurzoch. Okrem vzdelávania, cvičení a turistiky sme navštívili mnohé zaujímavé miesta na Slovensku ale aj v okolitých krajinách, tiež v Chorvátsku a v Španielsku. Na týchto kurzoch sa zúčastnilo vyše 20 tisíc účastníkov, mnohí pravidelne každý rok, niektorí aj niekoľkokrát ročne.

Predvlani a aj vlani sme kurzy pripravili, neskôr pre pandémiu presunuli a postupne aj všetky zrušili.

Vzhľadom na súčasný vývoj sme pripravili termíny detoxikačných kurzov na rok 2022.

 

   Choroba vždy patrila medzi neradostné udalosti v živote človeka. Kým v minulosti trápili ľudí obrovské epidémie infekčných chorôb (kiahne, mor, týfus), dnešných ľudí zabíjajú epidémie ešte väčšie – už nie infekčné ale civilizačné choroby, proti ktorým sú antibiotiká bezmocné. Väčšina z nás pozná štatistické údaje o vysokej chorobnosti a úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia, ktoré každoročne pripravia o život približne 56 % zomrelých. Nie sú však jediným neduhom – na druhom mieste ich vytrvalo nasledujú nádory, za nimi choroby pohybového aparátu a chrbtice, pokračujú choroby tráviacích a dýchacích orgánov, alergia, reuma, cukrovka.

   Nárast výskytu civilizačných, správnejšie degeneratívnych ochorení za posledných desať rokov zreteľne ukazuje, akú budúcnosť pripravujeme sebe a žiaľ aj svojim potomkom. Mnohí z nás sú presvedčení že je to výsledok zlej finančnej situácie v zdravotníctve. Ak by sme si však seriózne rozobrali príčiny vzniku degeneratívnych chorôb, zistili by sme, že väčšinu z nich si nechtiac spôsobujeme sami. Bez ohľadu na finančnú situáciu sa väčšina z nás zle stravuje, fajčí, konzumuje alkohol, žije v strese bez primeraného pohybu, v neustálom napätí, hneve, bez radosti a pokoja.

 


  MUDr. Mária Fulová,

  pôvodným povolaním detská lekárka, v súčasnosti pracuje ako lekár - diagnostik.

  Zakladateľka Školy verejného zdravia, ktorú vedie už tretie desaťročie je nadšeným propagátorom zdravej výživy a biologickej medicíny. Vedie bezplatnú poradňu Školy verejného zdravia. V elektronických a printových  masmédiách propaguje prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. Publikuje a organizuje odborné prednášky a kurzy.

 

w

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.