Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01 Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
 
   Úvod
   Naši spolupracovníci
   Aktivity
   Detoxikačné kurzy
   Poradňa
   Recepty
   Liečení pacienti
   Prihlášky do ŠVZ
   Prihlášky na kurzy
   Príspevok na rekreáciu
   Darčekový poukaz
   Fotogaléria 2008-2023
   Videogaléria 2023
   25 letných stretnutí
   Anketa
   Literatúra
   Prečítajte si
   Archív
   Kontakt
oznam
posledná zmena
15.7.2024
najbližšia aktualizácia

1.8.2024

MUDr. Mária Fulová

Škola verejného zdravia

  Choroba vždy patrila medzi neradostné udalosti v živote človeka. Kým v minulosti trápili ľudí obrovské epidémie infekčných chorôb (kiahne, mor, týfus), dnešných ľudí zabíjajú epidémie ešte väčšie – už nielen infekčné (Covid-19), ale aj civilizačné choroby, proti ktorým sú antibiotiká bezmocné. Väčšina z nás pozná štatistické údaje o vysokej chorobnosti a úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia, ktoré každoročne pripravia o život približne 56 % z počtu zomrelých. Nie sú však jediným neduhom – na druhom mieste ich vytrvalo nasledujú nádory, za nimi choroby pohybového aparátu a chrbtice, pokračujú choroby tráviacích a dýchacích orgánov, alergia, reuma, cukrovka.

  Nárast výskytu civilizačných, správnejšie, degeneratívnych ochorení za posledných desať rokov zreteľne ukazuje, akú budúcnosť pripravujeme sebe a žiaľ aj svojim potomkom. Mnohí z nás sú presvedčení, že je to výsledok zlej finančnej situácie v zdravotníctve. Ak by sme si však seriózne rozobrali príčiny vzniku degeneratívnych chorôb, zistili by sme, že väčšinu z nich si nechtiac spôsobujeme sami. Bez ohľadu na finančnú situáciu sa väčšina z nás zle stravuje, fajčí, konzumuje alkohol, žije v strese bez primeraného pohybu, v neustálom napätí, hneve, bez radosti a pokoja.


  MUDr. Mária Fulová,

  pôvodným povolaním detská lekárka, v súčasnosti pracuje ako lekár - diagnostik.

 Zakladateľka Školy verejného zdravia, ktorú vedie už vyše tridsať rokov, je nadšeným propagátorom zdravej výživy a biologickej medicíny. Publikuje, robí odborné prednášky, od roku 1992 organizuje letné stretnutia na rôzne zdravotné témy a od roku 2008 relaxačné a detoxikačné kurzy. Vedie bezplatnú poradňu Školy verejného zdravia. V elektronických a printových masmédiách propaguje prevenciu a liečbu civilizačných ochorení.

 

 

   Ing. Štefan Fula

 organizuje od vzniku Školy verejného zdravia letné stretnutia a detoxikačné kurzy, manažuje ich program, materiálno-technické zabezpečenie, ubytovacie služby a administratívu. Zabezpečuje publikačnú čínnosť, foto a video služby z kurzov.
Je administrátorom webovej stránky.

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.