Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
 
   Úvod
   Foto-kurzy
 

 Foto_2008

   Kurzy

Fotoarchív Detox 2008


11.-17.4.2008, 18.-24.4.2008, 9.-15.5.2008, 16.-22.5.2008, 23.-29.5.2008, 13.-19.6.2008,
20.-26.6.2008, 18.-24.8.2008, 25.-31.8.2008, 5.-11.9.2008, 12.-18. 9.2008, 17.-23.10.2008,
24.-30.10.2008, 7.-13.11.2008, 14.-20.11.2008

11.4.-17.4.2008 11.4.-17.4.2008 11.4.-17.4.2008
11.4.-17.4.2008 11.4.-17.4.2008 11.4.-17.4.2008
18.4.-24.4.2008 18.4.-24.4.2008 18.4.-24.4.2008
18.4.-24.4.2008 18.4.-24.4.2008 18.4.-24.4.2008
9.5.-15.5.2008 9.5.-15.5.2008 9.5.-15.5.2008
9.5.-15.5.2008 9.5.-15.5.2008 9.5.-15.5.2008
16.5.-22.5.2008 16.5.-22.5.2008 16.5.-22.5.2008
16.5.-22.5.2008 16.5.-22.5.2008 16.5.-22.5.2008
23.5.-29.5.2008 23.5.-29.5.2008 23.5.-29.5.2008
23.5.-29.5.2008 23.5.-29.5.2008 23.5.-29.5.2008
13.6.-19.6.2008 13.6.-19.6.2008 13.6.-19.6.2008
13.6.-19.6.2008 13.6.-19.6.2008 13.6.-19.6.2008
20.6.-26.6.2008 20.6.-26.6.2008 20.6.-26.6.2008
20.6.-26.6.2008 20.6.-26.6.2008 20.6.-26.6.2008
18.8.-24.8.2008 18.8.-24.8.2008 18.8.-24.8.2008
18.8.-24.8.2008 18.8.-24.8.2008 18.8.-24.8.2008
25.8.-31.8.2008 25.8.-31.8.2008 25.8.-31.8.2008
25.8.-31.8.2008 25.8.-31.8.2008 25.8.-31.8.2008
5.9..-11.9.2008 5.9..-11.9.2008 5.9..-11.9.2008
5.9..-11.9.2008 5.9..-11.9.2008 5.9..-11.9.2008
12.9.-18.9.2008 12.9.-18.9.2008 12.9.-18.9.2008
12.9.-18.9.2008 12.9.-18.9.2008 12.9.-18.9.2008
17.10.-23.10.2008
17.10.-23.10.2008 17.10.-23.10.2008 17.10.-23.10.2008
24.10.-30.10.2008 24.10.-30.10.2008 24.10.-30.10.2008
24.10.-30.10.2008 24.10.-30.10.2008 24.10.-30.10.2008
7.11.-13.11.2008 7.11.-13.11.2008 7.11.-13.11.2008
7.11.-13.11.2008 7.11.-13.11.2008 7.11.-13.11.2008
14.11.-20.11.2008 14.11.-20.11.2008 14.11.-20.11.2008
14.11.-20.11.2008 14.11.-20.11.2008 14.11.-20.11.2008
14.11.-20.11.2008 14.11.-20.11.2008 14.11.-20.11.2008

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.