Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
 
   
   Úvod
   Naši spolupracovníci
   Kontakt
posledná zmena
15.1.2009
oznam

index.htm#v

MUDr. Mária Fulová

Zoznam lektorov Školy verejného zdravia

doc. RNDr.Ľudmila Ambrušová, CSc.

dr. Mária Babinská

MUDr. Katarína Babinská

MUDr. Milan Bačinský, CSc.

Elena Badová

doc. Ing.Viliam Bauer, PhD.

Emília Baštová

MUDr. Viliam Bernát

Ing. Eva Boháčová

MUDr. Božena Bušová, CSc

Ing. Vladimír Cvrk

Mgr. Vladimír Červenák

Peter Červeň

Zuzana Čičmanská

PhDr. Ján Delinčák

PharmDr. Marta Delinčáková

MUDr. Ivan Dobrovoda

Ing. Mária Dubnická

Jozef Dúbravka

dr. Ivan Duhan

Katarína Ďurejová

Eva Fabiánová

MUDr. Štefan Farský, CSc.

Emília Filová

Mgr. Agáta Frčová

MUDr. Mária Fulová

doc. RNDr. Anna Gvozdjaková, DrSc.

MUDr. Pavol Hody

Iveta Chomová

MUDr. Ján Jánošdeák

Ing. Jaroslav Ježík

PhDr. Ladislav Kamenčík

MUDr. Peter Kasan

Adriana Kerhatová

Ing. Mária Kleňová

 MUDr. Zlatica Knollmayerová

PharmDr. Hana Kollegová

MUDr. Klára Kossárová

MUDr. Štefan Košlík, CSc

doc. RNDr. Daniela Košťálová

MUDr. Jozef Kraus

PhDr. Anna Krausová

MUDr. Jozef Kučera

Mgr. Katarína Lindnerová

MUDr. Emília Luknárová

MUDr. Miloš Matej

Mgr. Pavol Mazúr

MUDr. Tamara Milly

doc. MUDr. Jarmila Motajová, CSc.

Rudolf Moravčík

Rudolf Moravčík, ml.

Mgr. Genovéva Nálepková

PhDr. Ivana Némešová

Ing. Vladimír Niederland

PhDr. Daniela Oberučová

Mgr. Mária Ondraská

Vlasta Pecová

Ing. Jaroslav Pížl

Ing. Milan Poláček

Mgr. Marta Poláčiková

RNDr. Gabriela Sabolová, PhD.

Ing. Juraj Sališ

Ing. Andrej Sándor

MUDr. Vladimír Savčenko

MUDr. Pavol Sedlák

MUDr. Eva Sláviková

Ing. Dušan Slugeň

Ing. Tatiana Strapáčová

RNDr. Ing. Pavel Stratil

Ing. Milan Suhaj, CSc.

Ján Svetkovský

MUDr. Agáta Šimoničová

Ing. Terézia Šinková, CSc.

MUDr. Ignác Škereň

MUDr. Darina Štúrová

Ing. Jozef Tomala

prof. Ing. Ivan Turianica, DrSc.

Mária Uhrová

doc. Ing. František Vadovič, CSc.

prof. MUDr. Karol Virsík, DrSc.

prof. Ing. Dušan Zachar, DrSc.

 

späť

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.