Úvod
   Archív
   Fotoarchív XII.LS
   Fotoarchív XIII.LS
   Fotoarchív XIV.LS
   Fotoarchív XV.LS
   Fotoarchív XVI.LS
   Fotoarchív XVII.LS
   Foto-detox.kurzy 08
   Detoxikačné kurzy 08
   Fotoarchív Detox 08
   XVI. LS
   Fotoarchív Detox 09
   Fotoarchív XVIII.LS
   Dalsie recepty
   Fotoarchív XIX.LS
   Fotoarchív XX.LS
   Fotoarchív Detox 2010
   Fotoarchív Detox 2011
   Fotoarchív Detox 2012
   Kontakt
 

 

 

 

 

 

 

 

Archív
Fotoarchív XVI. LS
Ranné cvičenie PhDr. Marta Delinčáková prof.Ing.Dušan Zachar, Dr.Sc.
prof. Ing. Ivan Turianica, Dr.Sc. Výlet do Luhačovíc Sklárske múzeum v Lednických Rovniach
Lednické Rovne Ing. Jozef Tomala Mgr. Pavol  Mazúr
Čičmany Rajecké Teplice Rajecké Teplice
Budatínsky zámok Drotárske múzeum Budatínsky zámok - múzeum
Budatínsky zámok Žilina MUDr. Mária Fulová
MUDr. Ignác Škereň MUDr. Miloš Matej Raňajky
Prednášky Dobrú chuť! Ideme na túru
Zdravotné cvičenie Ideme na vychádzku PhDr. Ján Delinčák
Meranie antioxidantov Luhačovice Luhačovice
Luhačovice Lednické Rovne Lednické Rovne - predajňa
MUDr. Jozef Kraus Večerná zábava Večerná zábava
Rajecké Teplice Ing. Mária Kleňová Diskusný večer
1. turnus Na pamiatku Soľná jaskyňa
V bazéne PhDr. Anna Krausová Ranné cvičenie
Ideme na vychádzku Ideme na túru Zdravotné cvičenie
PharmDr. Hana Kollegová Prednášky Luhačovice
Luhačovice Luhačovice Luhačovice
Luhačovice Lednické Rovne Lednické Rovne - múzeum
Lednické Rovne - predajňa Čičmany Čičmany
Rajecká Lesná Slovenský Betlehem Rajecké Teplice
Na pamiatku z Rajeckých Teplíc Budatínsky zámok Rajecké Teplice
2. turnus Budatínsky zámok  3. turnus

Fotografie si môžete objednať na CD prostredníctvom ponukového listu.

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.