Tieto stránky sú optimalizované pre prehliadač Internet Explorer                    III kontakt IIII
   Úvod
   Kurzy
   XVIII. LS
   XX. LS
   Detoxikačné kurzy
   19 letných stretnutí

 oznam
posledná zmena
15.7.2009

CĎV UK Modra-Harmónia

Na prednáške

Fitness

V bazéne

Na túre

Cvičenie

Kaštieľ v Budmericiach

Program XVIII.LS

Informácie o nástupe


XVIII. LETNÉ STRETNUTIE

DETOXIKÁCIA

21.8.-27.8.2009

Modra - Harmónia

    Väčšina ľudí nemá informácie o liečebných účinkoch pôstu. Pritom je to veľmi účinná metóda, ktorá si dokáže poradiť s mnohými chronickými chorobami. Samozrejme, aj preventívne účinky sú rovnako efek-tívne. Liečenie pôstom sa používalo už od čias Hippokrata (460 rokov pred n.l) a používa sa nepretržite do dnešnej doby, žiaľ iba v niektorých lokalitách. U nás sa ešte len začínajú využívať nespočetné účinky tejto jednoduchej a finančne nenáročnej liečebnej metódy.
Spôsob a dĺžku hladovania treba prispôsobiť zdravotnému stavu pacienta. Pri chronických a dlhotrva-júcich ochoreniach jednorazový pôst nestačí, aj keď nám pomôže k zreteľnému zlepšeniu zdravia. Tu je potrebné opakované využitie pôstu, 3–4 týždne máme racionálnu stravu, potom jeden týždeň pôstu. Toto opakujeme niekoľkokrát, najlepšie dovtedy, kým choroba úplne neustúpi.
    Preventívne postenie si rozdelíme na 3–4 týždenné pôsty v priebehu celého roka, vhodné je dodržiavať každý týždeň jeden odľahčovací alebo pôstny deň, prípadne raz za mesiac 2–3 pôstne dni (pôstny ví-kend).
    Po ukončení pôstu nastupuje obdobie prechodu na bežnú stravu. Tento prechod je veľmi dôležitý – môže výsledok pôstu posilniť alebo oslabiť. Správne má prechod trvať toľko dní, koľko sme sa postili, musí byť jemný – ako prvé jedlo po pôste je vhodné nastrúhané alebo rozmixované surové ovocie (nie banány). V ďalších dňoch potom pomaly zvyšujeme dávky a pridávame postupne ďalšie jedlo.
    V zahraničí sú známe početné sanatória kde základnou terapiou je liečebné hladovanie. Rovnako dôle-žité sú aj preventívne pobyty. Na Slovenku zatiaľ takéto zariadenie nemáme. Je to veľká škoda, mohli by sme zmierniť utrpenie tisícov chorých a ešte aj ušetriť veľkú finančnú čiastku pre núdznych. V Nemecku, vo Švajčiarsku a najmä v Škandinávii sú špeciálne zariadenia kde základnou liečebnou metódou je detoxi-kácia. Pri vysokom výskyte srdcovo–cievnych ochorení na Slovensku by masovejšie využívanie tejto jednoduchej metódy mohlo byť veľmi užitočné. Posúva sa vek odchodu do dôchodku. Byť zdravý aj po šesťdesiatke sa stáva nevyhnutnosťou, veď chronické ochorenia v produktívnom veku prinášajú okrem utrpenia aj výraznú zmenu sociálneho postavenia nielen samotného pacienta ale aj celej jeho rodiny.

    XVIII.LS sa uskutočňí v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre–Harmónii v tichom prostredí Malých Karpát. Krásna príroda ponúka vhodné podmienky na prechádzky a túry (Zochova chata, Veľká Homola, Kukla, Tisove skaly, Zámčisko), návštevu kultúrnych pamiatok (Múzeum Ľ.Štúra, Pamätná izba Ľ.Štúra, Galéria I.Bizmayera), návštevu modranskej Majoliky alebo prevádzky na výrobu keramiky.
    Ubytovanie je v 2-lôžkových a 3-lôžkových izbách s WC, sprchou a terasou, s možnosťou prístelku. K dispozícii je fitnes, biliard, stolný tenis, minifutbal, volejbal, tenisový kurt, TV, video, satelit, internet, sauna. Pre záujemcov pripravíme aj návštevu expozície na hrade Červený Kameň, kaštieľa v Budmericiach, prípadne návštevu Bratislavy.
Informácie sú aj na: http://www.cdvuk.sk
    Počas XVIII.LS môžu účastníci absolvovať šťavovú kúru, saunu, masáže, pobyt v bazéne, prípadne na kúpalisku. Súčasťou komplexnej starostlivosti o účastníkov budú prednášky zamerané na detoxikáciu, zdravú výživu a životný štýl. Strava bude bezmäsitá s prevahou surových zložiek, bude zameraná na detoxikáciu organizmu. Súčasťou programu budú i skupinové a individuálne cvičenia, túry a vychádzky. 
   
    V cene pobytu je ubytovanie, stravovanie vrátane zeleninových a ovocných štiav a očistných čajov (R,O,V), cvičenie, relaxácia, turistika, fitnes, telesná analýza (meranie váhy, krvného tlaku, telesného tuku, BMI) na začiatku a na konci pobytu, odborné prednášky. Predpokladaná cena je 160 € (podľa ubyto-vania), pre deti od 100 €.

Záujemci sa môžu prihlásiť tu.  

Informácie o nástupe zašleme prihláseným účastníkom do 15.7.2009.

Kontakt:
MUDr. Mária Fulová
Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01 Senec

Tel. č.: 02/ 4592 4319 (pondelok, streda 20:00-21:30 hod).
   

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

hore

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.