Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
 
   
   Úvod
   Naši spolupracovníci
   Kontakt
posledná zmena
15.1.2009
oznam

Naši spolupracovníci

PhDr. Ján Delinčák

 

PhDr. Ján Delinčák

Vyštudoval klinickú psychológiu na FiFUK Bratislava. Spoluzakladateľ Klubu alternatívnej medicíny v Trenčíne, kde pôsobil ako lektor a liečiteľ so zameraním na oblasť astromedicíny, psychoterapie, meranie GPZ, prírodnú naturálnu a energetickú liečbu. Publikoval články z oblasti psychológie, astrológie a liečiteľstva.  V súčasnosti sa profesionálne venuje psychológii v personalistike.

PharmDr. Marta Delinčáková

 

PharmDr. Marta Delinčáková

Vyštudovala Farmaceutickú fakultu v Bratislave. Má vzťah k fytoterapii a od roku 1992 sa aktívne na profesionálnej úrovni venuje homeopatii. Je absolventkou rôznych homeopatických škôl a vzdelávaní v naturálnej medicíne. Prednáša pre laikov a odbornú verejnosť o homeopatii.

 

Bc. Mária Kleňová

 

Ing. Mária Kleňová

Pôvodným povolaním učiteľka. Od roku 1990 sa venuje výžive, v čom získala aj profesné vzdelanie. Autorka publikácií: Čítanie o korení (2001), Pestovanie a praktické využitie menej známych druhov zeleniny (2003).  V súčasnom období  sa okrem  pedagogickej práce venuje  poradenskej  a prednáškovej činnosti v oblasti výživy.

PhDr. Anna Krausová

 

PhDr. Anna Krausová

Klinická psychologička s orientáciou na zdravý štýl života a alternatívne prístupy liečby. Má záujem o ľudí, prírodu a optimálny prístup k životu. Vedie relaxačné cvičenia, prednáša a publikuje v printových a elektronických médiách, robí aj poradenskú činnosť.

 

MUDr.Jozef Kraus

 

MUDr.Jozef Kraus

Lekár - pedopsychiater. V rokoch 2000 - 2005 pracoval ako zástupca primára na Oddelení rekondície a naturálnej medicíny v Biskupiciach - Lehniciach. V súčasnosti vedie Klub sympatizantov naturálnej medicíny v Bratislave. Získané vedomosti a dlhoročné praktické skúsenosti využíva v publikačnej a prednáškovej činnosti.

Mgr. Pavol Mazúr

 

Mgr. Pavol Mazúr

Pestovateľ liečivých rastlín, známy bylinkár. Dlhodobo sa venuje účinkom liečivých rastlín na ľudský organizmus. Prednáša a publikuje, je autorom publikácií: Pestovanie liečivých rastlín (1998), Recepty zo zelenej lekárne I., II., III. (1999, 2000, 2001), Malý herbár liečivých rastlín (2002).

RNDr. Gabriela Sabolova, PhD.

 

RNDr. Gabriela Sabolova, PhD.

„Okúsila som na vlastnej koži, že každý z nás môže do značnej miery ovplyvniť svoj zdravotný stav takou jednoduchou vecou akou je každodenná strava. Chcela by som podnietiť čo najviac ľudí, aby sa zamysleli nad kvalitou potravín, ktoré jedávajú a aby sa naučili využívať ich liečivý potenciál vo svoj prospech“.

MUDr. Ignác Škereň

 

MUDr. Ignác Škereň

Lekár internista, absolvent LF UK v Bratislave. Od r.1990 primár Oddelenia rekondície a naturálnej medicíny v Lehniciach. Skúsenosti s aplikovaním naturálnej medicíny a vedomosti získané počas dlhoročnej klinickej praxe využíva v publikačnej a prednáškovej činnosti.

  hore
Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.