Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
 
   
   Úvod
   Naši spolupracovníci
   Aktivity
   Poradňa
   Recepty
   Liečení pacienti
   Prihlášky do ŠVZ
   Prihlášky na kurzy
   Foto kurzy 2008-2019
   25 letných stretnutí
   Anketa
   Literatúra
   Prečítajte si
   Archív
   Kniha návštev
   Kniha receptov
   Kontakt
oznam
posledná zmena
15.9.2019
najbližšia aktualizácia

1.10.2019


   Škola verejného zdravia

 

   Choroba vždy patrila medzi neradostné udalosti v živote človeka. Kým v minulosti trápili ľudí obrovské epidémie infekčných chorôb (kiahne, mor, týfus), dnešných ľudí zabíjajú epidémie ešte väčšie – už nie infekčné ale civilizačné choroby, proti ktorým sú antibiotiká bezmocné. Väčšina z nás pozná štatistické údaje o vysokej chorobnosti a úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia, ktoré každoročne pripravia o život približne 56 % zomrelých. Nie sú však jediným neduhom – na druhom mieste ich vytrvalo nasledujú nádory, za nimi choroby pohybového aparátu a chrbtice, pokračujú choroby tráviacích a dýchacích orgánov, alergia, reuma, cukrovka.

   Nárast výskytu civilizačných, správnejšie degeneratívnych ochorení za posledných desať rokov zreteľne ukazuje, akú budúcnosť pripravujeme sebe a žiaľ aj svojim potomkom. Mnohí z nás sú presvedčení že je to výsledok zlej finančnej situácie v zdravotníctve. Ak by sme si však seriózne rozobrali príčiny vzniku degeneratívnych chorôb, zistili by sme, že väčšinu z nich si nechtiac spôsobujeme sami. Bez ohľadu na finančnú situáciu sa väčšina z nás zle stravuje, fajčí, konzumuje alkohol, žije v strese bez primeraného pohybu, v neustálom napätí, hneve, bez radosti a pokoja.

MUDr. Mária Fulová
MUDr. Mária Fulová

Pôvodným povolaním detská lekárka, v súčasnosti pracuje ako lekár - diagnostik.

Školu verejného zdravia vedie už tretie desaťročie od jej vzniku. Je nadšeným propagátorom zdravej výživy a biologickej medicíny. Vedie bezplatnú poradňu Školy verejného zdravia. V elektronických a printových masmédiách propaguje prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. Publikuje a organizuje odborné prednášky a kurzy.

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevázkovateľa zakázané.